Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Bytransportløsninger

I dag brukes løsningene utviklet av Novian Systems aktivt i bylivet. Et av områdene som har vist seg spesielt vellykket er bytransport, hvor innbyggerne bruker mobilappene m.Ticket og m.Parking.

Disse appene lar byen enkelt analysere data, generere rapporter automatisk, øke hastigheten på dataregistrering og behandling og tillate enhetlig administrasjon av tjenestebrukere. Det intuitive brukergrensesnittet og selvbetjeningsportalen gjør det enklere å informere brukere og innhente data knyttet til tjenesten.

m.Ticket

m.Ticket appen er brukt siden 2014 - er en offentlig transport-billett på en mobiltelefon. Den lar deg kjøpe billetter til offentlig transport, planlegge reiseruter med buss eller trolleybuss i Vilnius. Den raskeste ruten velges enkelt, rutetabeller kan sees og offentlig transportbevegelser overvåkes i sanntid, og disse funksjonene sikrer en jevn kjøring på offentlig transport for både passasjerer og kontrollører.

For å redusere antall lovbrytere som bruker offentligtransport uten å betale for det, innfører i appen en 15 sekunders forsinkelsesperiode for aktivering av billetten, og unngår dermed lovbrytere som merker billetten først etter å ha sett kontrolløren. Dessuten kan passasjerer kjøpe en billett for en annen person og betale for billettene ved å bruke de angitte bankkortdataene.

Mobilappen skiller seg ut for sin bekvemmelighet for beboerne – den er tilgjengelig på smarttelefoner med både iOS og Android operativsystemer.

m.Parking

Mobil-parkeringsappen m.Parking er utviklet for å bestille, betale for og administrere parkeringstjenester, samt kontrollere og overvåke parkering. «m.Parking» er tilgjengelig på alle smarttelefoner med både iOS og Android operativsystemer, og tjenesten kan bestilles uten å gå ut av bilen. Systemet er tilpasset både sjåfør og kontrollør.

m.Parking lar sjåføren betale for parkering med mobiltelefon, velge start og slutt på parkeringsperioden, og dermed betale for den faktiske parkeringstiden til bilen hans eller hennes. Det er også mulig til å taste inn bilnummer, velge parkeringssone, betale for parkering, sende informasjon via SMS, og plasseringen av bilen bestemmes automatisk i appen. Den betalte parkeringstjenesten kan også avbrytes eller utvides når som helst.

Det er viktig for byen at applikasjonen har slike funksjoner som en administrasjonsmodul for parkeringstjenester (back-end), som utfører interne operasjoner – datareplikering, administrasjon av brukere og innstillinger ogbetalingsstans.

Parkeringsløsningsportalen har ansvar for brukerregistrering, informasjon og håndtering av telefonnummer. Tjenesteadministrasjon lar å se gjennom, eksportere og filtrere betalinger etter telefonnummer, operatør, type, status ogbetalingsperiode.

Kontrollkomponenten lar å se gjennom inspeksjonshistorikken (ID, inspektør, kjøretøyets registreringsnummer, soner, tid, ordrestatus, status) og filtrere den etter inspektøren, kjøretøyets registreringsnummer og periode. Det er også mulig å se historikken for overtredelser (ID, nr., bilregistreringsnummer, kontrollør, gate, klokkeslett, status) og filtrere etter nr., bilregistreringsnummer, kontrollør, periode.

Regnskapsmodulen er ansvarlig for funksjonaliteten til datautveksling mellom systemkomponenter og informasjonssystemer til mobiloperatører og banker. Funksjonaliteten til programmet skapes samtidig som det tas hensyn til hastigheten og brukervennligheten.