Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

E-tjenesteportal

Funksjonelle og effektive e-tjenesteportaler, forenkler organisasjonens drift og bruk av teknologi.

EDEPAS – er et system basert på fleksibel, sikker og pålitelig teknologi, som er designet for å tilby e-tjenester til offentlige organisasjoner. Systemet konfigureres og tilpasses behovene til den enkelte organisasjon.

EDEPAS er automatisert dokumenthåndtering. Systemet forhånds utfyller dokumentene med tilgjengelige data og utfører flere nivåer av datakontroll.

Ved å fylle ut dokumenter raskt og enkelt, sparer man tid og øker de ansattes effektivitet. Dokumenter som sendes elektronisk, kan signeres trygt og sikkert med e-signatur. Dette sikrer autentisiteten av dataene og forkorter innsendingstiden. Uansett størrelsen på systemet, blir både sluttbrukere og ansatte raskt orientert.

Den automatiserte prosessen sikrer integriteten til de innsamlede dataene med organisasjonens systemer, informerer tjenestebrukere og ansatte om fremdriften til e-tjenesten i sanntid. På denne måten øker bruk av EDEPAS effektiviteten i tjenestene og reduserer driftskostnader.

Hovedfunksjoner:

 • autentisering og autorisasjon av eksterne brukere;
 • administrering av fullmakter;
 • levering av e-dokumenter;
 • administrasjon av informasjonsmeldinger;
 • integrasjon av interne og eksterne informasjonssystemer, registre og databaser;
 • administrasjon av ekstern brukertilgang;
 • administrasjon av det eksterne markedet;
 • utarbeidelse av maler for e-dokumenter;

Fordeler:

 • mulighet til å gi brukere fullstendige og korrekte elektroniske data (erklæringer, søknader, skjemaer, bestillinger, forespørsler og dokumentvedlegg);
 • automatisert behandling av e-dokumenter: innsamling, behandling, informere brukerne om behandlingsprosessen, beslutningstaking;
 • enkel kommunikasjon mellom e-dokumentleverandører og ansatte i organisasjonen.