Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

IT-krisehåndtering

Ettersom flere og flere organisatoriske funksjoner overføres til det virtuelle rommet, bestemmer også IT-sikkerheten kontinuiteten i driften. Dette er viktig både i gjennomføringen av IT-prosjekter og i håndtering og forebygging av kriser.

Novian Technologies team består av prosjektledere med mange års erfaring i internasjonale prosjekter. Deres kompetanse demonstreres også av faglige sertifikater i verdensklasse som er anerkjent i markedet.

IT-prosjektledelse

Novian Technologies tilbyr IT-prosjektledelse basert på mange års erfaring og god praksis. Den er designet for å initiere, planlegge, utføre og administrere initiativer eller endringer i en organisasjon. Vi benytter metodikker som PMBOK, Prince2 og CompTIA Project + som prosjektstyringsverktøy.

Bruk av PMBOK-metodikken sikrer effektiv styring av nøkkelindikatorer som volum, kvalitet, tidsplan, ressurser og alle relaterte risikoer. PRINCE2 er utviklet for å effektivt administrere ytelsesindikatorer som fordeler, tidsfrister, kostnader, volum, kvalitet, risiko.

Novian Technologies tilbyr prosjektledelse-tjenester i henhold til ISO 9 000 og ISO 20 000-standardene.

Ledelse av store IT-prosjekter

Teknologiske prosjekter som transformerer organisasjoner involverer ofte flere ulike leverandører og oppgaver som krever mange typer kompetanse. I slike tilfeller er det nødvendig å bestemme hvem som skal være ansvarlig for den generelle kontrakten, dvs. prosjektledelse og representasjon av kundens behov.

Novian Technologies sikrer at prosjekter implementeres i tide, maksimerer implementeringen av oppgavene satt av kunde og kontrollerer de tilgjengelige kostnadene. I tillegg sikrer vi kommunikasjon mellom kunde og leverandører, noe som forenkler kontrollen av tjenesteimplementering.

Novian Technologies benytter også intern operasjons- og migrasjonsmetodikk. Dersom det ikke er nok, er vår mangeårige erfaring i lignende prosjekter, og vilje til å møte utfordringer og finne løsninger, et nøkkelelement for suksess.

Sikring av driftskontinuitet

For å unngå driftsavbrudd, er det nødvendig og på forhånd forberede seg best mulig på ekstreme hendelser som kan forstyrre kontinuiteten i organisasjonen.

Et viktig tiltak på dette området er sikkerhetskopiering av data som er avgjørende for organisasjonens kontinuitet. Den beskytter data mot "menneskelige" feil, cyberangrep og maskinvarefeil.

For maksimal datasikkerhet er eksterne datasentre prosjektert for å lagre sikkerhetskopier. Dette for å sikre datagjenoppretting dersom en uforutsett situasjon skulle skje med enten en tilsiktet eller utilsiktet ødeleggelse av data.

Vi har også opparbeidet en lang erfaring på andre områder for å sikre jevn kontinuitet driften. Utvikling og vedlikehold av kritisk IT-infrastruktur er et av dem så vi kan til å tilby relevante løsninger på dette og relaterte områder.

Dersom en krise skulle oppstå, er vi klare til å se etter effektive løsninger. «Novian Technologies» sitt team vet hvordan de skal håndtere høy usikkerhet og finne de riktige løsningene. Gjennom mer enn 30 års drift har selskapet hjulpet mange kunder med å løse kritiske hendelser og håndtere nødsituasjoner.