Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Vedlikehold av IT infrastruktur og informasjonssystemer

I mer enn 15 år har Novian levert IT infrastruktur og vedlikeholdstjenester for informasjonssystemer til store og mellomstore organisasjoner.

Vedlikehold av IT infrastruktur

Vi erkjenner den kritiske betydningen av IT infrastruktur for organisasjonens drift i dagens verden, og vi tilbyr tjenester for vedlikehold og support.

Dette er en maskinvare- og programvaretilsyns-, vedlikeholds-, oppetidssikring og gjenopprettingstjeneste som inkluderer profesjonelt vedlikehold gitt over en definert tidsperiode og på avtalte vilkår.

Novian spesialister sikrer driften av teknisk IT utstyr, administrerer operativsystemmiljøer og databasesystemer og overvåker tilgjengeligheten og ytelsen til applikasjoner. Tjenesten leveres uavhengig av organisasjonens utstyrsprodusent eller skytjenesteleverandør, for hele infrastrukturen eller bare for et visst nivå av den (servere, datalagring, nettverksinfrastruktur, operativsystemer, virtualiseringsplattformer, databaser, skyplattformer, osv.).

Vi tilbyr også vedlikeholdstjenester for kritisk IT infrastruktur. Vi gir dem basert på metodikken utviklet av oss kalt CIMF (eng. Critical Infrastructure Maintenance Framework). Det er en metodikk for levering av kritisk IT infrastruktur vedlikehold, utvikling og gjenopprettingstjenester, basert på beste ITIL markedspraksis, metodikk fra verdens ledende maskinvare- og programvareleverandører og laget i samsvar med ISO kvalitetskrav.

Vedlikehold av informasjonssystemer

Vi tilbyr vedlikeholdstjenester for informasjonssystemer - alt fra installasjon av drift og anvendt programvare, konfigurasjon og dataadministrasjon til overvåking av programvareytelse, feilsøking, kildekode og dokumentasjons oppdaterings tjenester.

Vi utfører også arbeid med utvikling av informasjonssystemer: vi endrer eksisterende eller oppretter nye funksjoner, skjermskjemaer, rapporter og mer.