Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Hendelsesregister

Automatisering av problem- eller feilloggingsprosesser og varsler kan spare tid og forhindre tap. 

Løsningen sikrer at den ansvarlige ansatte og leverandøren som er ansvarlig for å løse problemet, automatisk blir varslet om problemet når den uønskede hendelsen registreres. Dette bidrar til å holde oversikt over  tjenestenivåavtalen (eng. service level agreement - SLA) – samt feilsøking- og responstid.

Alle registrerte uønskede hendelser lagres på ett sted og sikrer dermed ikke bare en viss standard for registrering og åpenhet, men også muligheten til å analysere dataene grundig, på jakt etter en løsning på problemene som oppstår og for å forhindre tilbakevendende feil.

Ved å analysere dataene er det også mulig å vurdere ulike kategorier av feil, inkludert ulykker, sannsynligheten for langsiktig feil, innvirkning på virksomheten, osv., samt å ta forebyggende tiltak. På denne måten reduseres muligheten for uønskede hendelser gjennom risikosporingsfunksjonen.

Løsningen gir også mulighet til å behandle informasjon. Risikoobservatører fra ulike avdelinger får tilgang til sine avdelingsregistre, risikoforvaltere får tilgang til den fullstendige listen over poster fra de ulike avdelingene, og toppledere kan ha separat tilgang. 

Denne løsningen fungerer også som en database for å holde oversikt over uønskede hendelser.

De kan være nødvendige under revisjoner, for forsikringsselskaper eller potensielle kunder. 

Dessuten gjør en slik løsning det enkelt å få informasjon om korrigerende tiltak, for eksempel beskrivelser av evakueringsprosedyrer, tildeling av stilling med mer.

Muligheter: 

  • Feilregistreringsskjemaer som gjenspeiler beskrivelser av uønskede hendelsesløsning. 
  • Avhengig av den spesifikke feilbeskrivelsen eller forskjellige parametere, estimeres den totale mengden risiko automatisk og risikotype tildeles; 
  • Alle endringer og feil registreres; 
  • Informasjonen lagres på ett sted; 
  • To lister kan opprettes for avdelinger: uønskede hendelses- og risikoreduksjon; 
  • Informasjonen er tilgjengelig i henhold til den ansattes stilling, og det er også mulig å skjule eller vise bestemt informasjon til bestemte brukere; 
  • Løsningen genererer automatisk rapporter i ulike deler. 
  • Det utarbeides et register over uønskede hendelser og innvirkningsanalyse-funksjoner.