Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Integrasjon og modernisering av informasjonssystemer

På grunn av den raske digitaliseringen endrer teknologien seg også raskt. Ved implementering av nye systemer må det bestemmes hvordan de skal integreres med eksisterende programvare.  Det er to måter å løse dette på: å modernisere eller å integrere informasjonssystemer. Det er også verdt å vurdere om nye driftsbehov vil bli dekket av eksisterende IT-infrastruktur. 

Modernisering av programvare - for å øke verdien

Å opprettholde og øke verdien av gamle investeringer, og dra nytte av moderne teknologi ved overgangen til nye plattformer muliggjøres med en programvare- eller plattform modernisering.

Under modernisering blir det gamle systemet konvertert, omskrevet eller flyttet til et moderne programmeringsspråk, programvarebiblioteker, protokoller eller maskinvareplattform.

Fordeler med programvare modernisering:

  • Bedre sikkerhetsindikatorer - omstrukturerte prosesser og systemer skaper indikatorer som oppfyller gjeldende og fremtidige standarder og krav;
  • Mer effektive prosesser - automatiserte prosesser krever mindre tid, manuelt arbeid;
  • Mer effektiv og rimeligere infrastruktur – harmoniserte prosesser, effektiv bruk av ressurser og konsolidering av systemer forenkler infrastrukturen og bidrar til å redusere kostnadene;
  • Optimaliserer ressursbruken;
  • Forbedret kontroll - automatisert kontroll og raskere respons i et skiftende regelverk;
  • Bedre styring - klarere og mer effektive prosesser;
  • Mer åpenhet - klarere og mer konsistente resultater;
  • Enklere planlegging – relevant styringsinformasjon gjør planleggingen og beslutningsprosessene enklere.

Optimaliser driften med programvareintegrasjon

Med mange forskjellige forretningsstyringssystemer installert i en organisasjon, kan de begynne å duplisere. I slike tilfeller vil de ansatte få problemer med både funksjonalitet, dataadministrasjon og tilgang til informasjon.

Systemintegrasjon er en prosess som gjør at forskjellige systemer eller individuelle komponenter kan kombineres for å danne et enkelt system. Den lar deg kombinere dataressurser og programvare fysisk eller funksjonelt.

Ved integrasjon av informasjonssystemer kan man optimalisere og automatisere aktiviteter og tilsynsprosesser, og administrere data på en mer praktisk måte, alt ved å kombinere infrastrukturkomponenter.

Etter å ha analysert systemene som brukes og planlegges implementert i organisasjonen, tilbyr vi komplette og standardiserte integrasjonsløsninger, basert på standard datautveksling og integrasjonsmekanismer.

Avhengig av løsning, kan deler av integrasjonen implementeres på punkt-til-punkt-basis, hvor hvert grensesnitt implementeres vesentlig separat fra de andre, ved bruk av DB-DB, webtjenester, prosess robotiseringsteknikk eller «Enterprise Service Bus» (ESB) standardiserte «horisontale» løsninger.

I de mest moderne systemene («Microservice», containermiljøer), bruker vi API (eng. Application Programming Interface) grensesnitt og deres avanserte kontrollsystemer ved selve integreringen.

Oppgradering og integrasjon av informasjonssystemer og IT-infrastruktur

Ved oppdatering av programvaren anbefales det også og foreta en vurdering av organisasjonens IT-infrastruktur. Det vil si hvilke nye driftsbehov og krav som kan oppstå, og om disse dekkes av eksisterende IT-infrastruktur.

Dette gjør det mulig å unngå ubehagelige overraskelser når oppdatering av programvaren endrer organisasjonens forretningsprosesser, og skaper tilleggsfunksjoner som den eksisterende IT-infrastrukturen ikke lenger oppfyller.

Den viktigste vedlikeholdsoppgaven hva angår IT-infrastruktur- relatert til hovedaktiviteten - selv med den raske utvidelsen av driften, å sikre at IT-infrastrukturen fungerer jevnt, ikke forårsaker «branner» og sikrer rask vekst av organisasjonen.