Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Datasikkerhetskopiering, gjenoppretting, arkivering og lagring

Flere og flere organisasjoner digitaliserer driftsprosesser – erstatter papirdokumenter med elektroniske, lager mobile arbeidsstasjoner, implementerer produktivitets løsninger, bruker dem til tidsregnskap og kundehåndtering.

Dataene som genereres av digitalisering er nyttige når de ansatte kan få tilgang til dem på en sikker måte, når de kan administreres og analyseres fra hvilken som helst datamaskin i organisasjonen.

Datalagring

Ved valg av data lagringsløsninger er det viktig å ta hensyn til organisasjonens aktiviteter og teknologiske behov, mulighet til å tilpasse datasenterkapasiteten og styringen etter organisasjonens aktiviteter, for effektiv ressursbruk.

Vi tilbyr flere løsninger for dataarkivering:

  • Dataarkivering på disker;
  • Dataarkivering på bånd;
  • Virtuelle båndbiblioteker;
  • Individuelle opprettingsløsninger for arkiv.

Vi arkiverer data ved å bruke eksterne dedikerte enheter: DAS-, NAS-, SAN-lagring, magnetbånd, VTL.

Ved oppretting av individuelle arkivløsninger, utarbeides et sett med maskinvare og løsninger i henhold til forventede datamengder og deres lagringskrav. Kvaliteten sikres av selskapets erfarne spesialister og samarbeid med ledende utstyrsprodusenter.

Kopiering av data

Data blir sikkerhetskopiert for å beskytte viktige og konfidensielle data i organisasjonen din, det kan være mot "menneskelige" feil, cyberangrep og maskinvarefeil.

For maksimal sikkerhet er eksterne datasentre designet for å lagre sikkerhetskopier. Dette gjør at data kan gjenopprettes i tilfelle en uforutsett situasjon, forsettlig eller utilsiktet ødeleggelse.

Ved utvikling av et datakopieringssystem anbefales det å utføre en revisjon. Under revisjon, sammen med kunde, identifiserer og dokumenterer vi behov og krav til organisasjonen (RPO eng. Recovery Point Objective og RTO – eng. Recovery Time Objective), tilgjengeligheten av data og systemer og andre behov som det eksisterende systemet skal dekke. Denne revisjonen avdekker i hvilken grad systemet oppfyller behovene til organisasjonen.

Basert på denne informasjonen gir vi en gap-analyse og anbefalinger for lang og kort sikt. Vi oppretter en strategi for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data, utarbeider dokumentasjon og velger teknologi fra globale produsenter som oppfyller systemets behov.

Sikkerhetskopiering og testing av sikkerhetskopierings-systemet i hver organisasjon bør utføres med jevne mellomrom.