Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Automatisert fakturagodkjenning og registrering

Fakturahåndtering spiller en viktig rolle i en organisasjons drift. I mange tilfeller kan denne prosessen automatiseres, og dermed ikke bare sikre riktig flyt - men også spare ansattes tid.

Automatisk fakturahåndtering  tillater deg å administrere og arkivere fakturaer i SharePoint ,  spore alle digitaliserte fakturaer på ett sted og planlegge selskapets utgifter i sanntid.

Den automatiske faktureringsprosessen omfatter følgende trinn:

  1. Digitalisering av den mottatte fakturaen: Etter skanning eller fotografering av fakturaen med en mobiltelefon, sendes denne via e-post til en utvalgt e-postboks;
  2. Overdragelse av fakturaen til godkjente personer: fakturaene  distribueres til de som er ansvarlig for godkjenning.  
  3. Automatisk opprettelse av faktura og vedlegg fra den generelle e-postboksen for innkommende fakturaer.
  4. Laste opp fakturaer til andre organisasjoners systemer: Mottatte fakturaer kan raskt konverteres til .xls, .xml formater og lastes opp til regnskapsprogrammer eller til et regnskapssystem for en bedriftsadministrasjon.
  5. Fakturagodkjenning: Systemet tilordner og sender automatisk fakturaene til aktuelle personer, som må godkjenne dem.
  6. Sending av påminnelser: Hvis det er en forsinkelse i godkjenning av fakturaen, sendes påminnelser til ansvarlig ansatte.
  7. Tilordning av konto beløp: Beløp fra godkjente kontoer tildeles avdelinger eller prosjekter i henhold til avtalte prinsipper i organisasjonen;
  8. Fakturaarkivering: Fakturaen arkiveres i et dokumentarkiv med informasjon om hvilken ansatt som godkjente fakturaen, transaksjonsnummer, tilordning til de respektive kostsentrene, gruppert etter prosjekter, dato og andre kriterier. I tillegg overholder de lagrede kontoene kravene til arkivering av regnskapsdokumenter i Republikken Litauen.