Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Miljøvernløsninger

Miljøvern er et av de viktige fokusområdene til Novian Systems. Ved å implementere ISO 14 001 standarden er selskapet forpliktet til å øke miljøeffektiviteten og hele tiden lete etter måter å hjelpe andre organisasjoner med å nå dette målet i utvikling og implementering av IT-produkter.

Løsninger

For dette formålet tilbyr «Novian Systems» løsninger som gjør det mulig å administrere registeret over avfallsbehandlere, forenkle håndtering av ulike typer avfall, inntektsstyring, administrasjon av gebyrer, redusere avfallsregnskapsfeil og automatisk generere rapporter.

I samarbeid med partnere har selskapets spesialister integrert sine informasjonssystemer med avanserte systemer for lokalisering av avfallscontainere og kjøretøy, overvåking av avfallsveiing og søppelfyllingsnivå, noe som øker effektiviteten og transparensen i avfallshåndteringsprosessene.

Enhetlig produktemballasje- og avfallsregnskaps informasjonssystem

Et av selskapets mest avanserte prosjekter er et enhetlig produktemballasje- og avfallsregnskaps informasjonssystem. Systemet som brukes i privat og offentlig sektor sporer hele syklusen med generering og avhending av emballasjeavfall, og bidrar dermed til å sikre åpenhet.

Inspeksjoner utføres i ulike stadier, og sikrer dermed sporbarhet av emballasjeavfallsvei oginnkreving av avfallsavgift. Dette gjør det mulig å forhindre ulovlig avfallshåndtering, inkludert ulovlige avfallsplasser, og sikrer at avfall kun håndteres av spesielt autoriserte personer. Systemet kan brukes til å redegjøre emballasjeavfall på nasjonalt nivå, for å gi data til EU-kommisjonen, og for å overvåke oppnåelse av avfallshåndteringsmål.

Teamet vårt har også samarbeidet med det svenske miljøforskningsinstituttet - IVL, og hjulpet landene i Østersjøregionen med å løse deres avfallshåndterings- og deponeringsproblemer. Programvaren er utviklet for å tillate brukere å sammenligne og velge det mest effektive miljøstyringsscenarioet basert på livssyklusvurdering. Denne innovative løsningen er miljørelevant og bidrar til lokal og regional planlegging når det gjelder avfallshåndtering.