Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Cybersikkerhet

Det å ta vare på cybersikkerhet avgjørende for enhver organisasjon - uavhengig av størrelsen.

 Hvis ikke, kan man miste viktige data eller intellektuell eiendom. Ansiktssvindel, spionprogrammer, skade på utstyr og andre trusler kan også forekomme. Slike hendelser forstyrrer  ikke bare en organisasjon, men kan  også få langsiktige omdømmemessige og økonomiske konsekvenser.

Det er viktig å forutse hendelser i god tid. Når en trussel eller tegn på et cyberangrep oppdages, bør organisasjonen iverksette alle mulige tiltak så snart som mulig for effektivt å forhindre angrepet og for å løse det umiddelbart i tilfelle en hendelse.

For å beskytte kundedatanettverk, servere, programvare og data fra angrep og brudd, overvåker, evaluerer og analyserer vi potensielle angrep på kundesystemer og eliminerer effektivt IT-forstyrrelser samt sikrer sikker kundedrift.

Etter å ha utført en sårbarhetsvurdering av operativsystemer og programvare gir vi anbefalinger for å forbedre sikkerheten, og om nødvendig implementere nødvendige sikkerhetstiltak, implementere sikkerhetsstandarder, konfigurere utstyret og vedlikeholde det.