Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Folketellingsløsninger

En av aktivitetene som utføres av det litauiske statistikkdepartementet er organisering og gjennomføring av generelle folketellinger, samt den generelle folke- og boligtellingen. Dette er en landsomfattende statistisk undersøkelse som samler inn detaljert statistikk over landets faste befolkning og deres boliger.

Dens formål er å stadfeste befolkningen i landet og dets fordeling i fylker og kommuner, eldreskap, boligområder, deler av byer og andre territorier, demografisk, sosial og økonomisk sammensetning av befolkningen - for å få data om boligtilbud og boligkvalitet, samt å ha og statistisk informasjon som er sammenlignbar mellom tidligere folketellinger og land.

Spesialister fra «Novian Systems» har deltatt i prosjektet, hvor det ble opprettet et system som gjør at en slik folketelling kan gjennomføres i 2021 basert på data samlet inn av statlige institusjoner.

Etter å ha utviklet programvaren har selskapet utviklet og implementert verktøy som gjør det mulig å:

 • motta og kombinere administrative data fra forskjellige datakilder;
 • raskt utarbeide statistiske indikatorer for folketelling;
 • publisere folketellingsstatistikk i det elektroniske rommet.

En slik løsning endrer tellingsprosessen fundamentalt og gir mulighet for produksjon av statistisk informasjon av høy kvalitet. Fordelene med det nye systemet er ikke bare lavere belastning for befolkningen, lavere kostnader, men også at tellinger kan gjennomføres med ønsket frekvens.

Resultatet av prosjektet er et modernisert folketellings data-undersystem, som tillater innsamling av folketellingsdata fra administrative datakilder som kommer fram i befolknings-undersøkelser.

Hovedfunksjonene til programmet:

 • å samle informasjon om pågående statistiske undersøkelser;
 • å motta og bruke data fra statlige informasjonssystemer og registre for utarbeidelse av statistisk informasjon;
 • å opprettholde lister over observasjonsenheter for statistiske undersøkelser;
 • å utarbeide og spre statistisk informasjon;
 • å registrere, ved akkumulering av verdiene av kvalitetsindikatorer for statistisk informasjon og forretningsprosesser og å danne rapporter om kvalitetsindikatorer;
 • å sammenstille og formidle internasjonale klassifikasjoner og standarder knyttet til statistikk;
 • å tilby offentlige og administrative elektroniske tjenester: utarbeidelse og overføring av næringsstatistikk, utarbeidelse og overføring av befolkningsstatistikk, formidling av statistisk informasjon.

Prosjektet gir også følgende muligheter:

 • Individuell liste: informasjon om hver person innhentes på en slik måte at deres egenskaper eller spesifikasjoner kan registreres separat.
 • Samtidighet: folketellingsdata innhentes på kortest mulig tid. Ideelt sett mottas all data samtidig.
 • Universalitet: Data om alle personer, husholdninger og boligdata skal gis i et presist, delt område av landet.
 • Data om små områder og konfidensialitet: På folketellings-tidspunktet skal data om befolkningens antall og egenskaper og deres boliger i de minste geografiske områdene i landet samles og utarbeides, med forbehold om krav om å beskytte den enkelte konfidensialitet i tellingsenheten.
 • Definert periodicitet: Folketelling gjøres regelmessig og informasjon er tilgjengelig i en fast rekkefølge.