Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Digitalisert Litauens befolkning- og boligtelling

Litauen
Offentlig forvaltningTjenester til befolkningen

I år 2011 ble den generelle folketellingen for den litauiske befolkningen og boliger utført på tradisjonell måte, noe som krevde hjelp fra 6 tusen mennesker ansatt som informasjons samlere. En slik folketelling krevde betydelige økonomiske og tidsmessige kostnader. For å bruke statlige midler effektivt, bestemte Litauens statistikkbyrå å modernisere denne prosessen og bruke nye IT-løsninger implementert av selskapet Novian Systems.

Situasjon

Befolkningen i landet, deres demografiske, sosiale og økonomiske egenskaper, fordeling i boligområder og administrative-territoriale enheter er i konstant endring. Antallet boliger og kvaliteten på dem er også i endring. Derfor oppdateres disse dataene kontinuerlig gjennom folke og boligtellinger.

Problemstilling

Selv om hoved indikatorene som kreves for folketellingen samles inn, lagres og oppdateres i statlige registre og informasjonssystemer, ble folke og boligtellinger fortsatt utført av folketellings ansatte (informasjon innsamlere) som besøker boliger og fyller ut folketellings spørreskjemaer og senere kompilerer og bearbeider data. Denne metoden tar lang tid og krever mye ressurser og kostnader.

Løsning

For å bruke statlige midler effektivt, bestemte Litauens statistikkbyrå å avstå fra den vanlige folketelling metoden og modernisere denne prosessen og bruke nye IT-løsninger implementert av selskapet Novian Systems.

Den nye programvaren ble utviklet, og det moderniserte folketellings data under systemet til det integrerte statistiske informasjonssystemet tillot å gjennomføre folke og boligtellinger basert på administrative data for både piloten 2019 og 2021 folketellingen, ved bruk av data fra 19 hoved statlige registre og informasjonssystemer.

De utviklede og implementerte verktøyene gjør det mulig å motta og kombinere administrative data fra forskjellige datakilder, kompilere statistiske indikatorer operativt og publisere dem i det elektroniske rommet. Disse indikatorene leveres til Litauens offisielle statistikkportal, data kuber som kreves av Den europeiske unions statistiske kontor (Eurostat), og andre brukere av folketellings informasjon.

Resultat

Ved å bruke en ny folketelling metode ble den generelle folketellingen for den litauiske befolkningen i 2021 utført av ikke mer enn bare 5 fagpersoner i stedet for 6 tusen informasjon innsamlere som tidligere. De implementerte forbedringene gjorde det mulig å motta og kombinere administrative data fra forskjellige datakilder, for å raskt utarbeide folketelling statistikk og å publisere den resulterende oppsummerende folketelling informasjonen i det elektroniske rommet.

Kundekommentar

«Programvaren utviklet av Novian Systems, det moderniserte folketellings dataundersystemet til det integrerte statistiske informasjonssystemet tillater å forbedre arbeidet betydelig. For utarbeidelse av folketellings-indikatorer bruker vi data fra 19 statlige registre og informasjonssystemer. Denne måten for folketelling gjør at vi kan forbedre kvaliteten på resultatene ved å unngå presentasjon av falske data, dataskanning, prosessering, kodefeil lar oss også publisere tidligere informasjon og spare statlige midler. Denne metoden er mer praktisk for innbyggere siden det ikke lenger er nødvendig å fylle ut folketellingsark, eller å bringe fremmede inn, i frykt for sikkerhet»,

sier Vanda Vaitekūnienė, leder for befolkningsstatistikk-avdelingen ved Litauens statistikkbyrå.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss