Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Novian gruppen

Ved å kombinere styrkene til selskaper på tvers av de baltiske og nordiske regionene, fungerer Novian gruppen i dag som en integrator, og leverer programvare, teknologi og komplekse IT-løsninger og tjenester.

Novian gruppen

Hvem er vi

Våre prosjekter dekker effektiv IT-ytelse på en rekke ulke forretningsområder både offentlig og privat.

Vi bruker vår erfaring til å skape nye muligheter med teknologi og har kontorer i fem europeiske land.

Fokuset vårt er globalt og i 2016-2022 har Novian gjennomført prosjekter på fire kontinenter.

Novian gruppens selskaper opererer i tre kjernevirksomhetsområder.

«Vi integrerer og utnytter Novian gruppens kunnskap og evner i henhold til behovene til din virksomhet eller organisasjon,»

Evaldas Rėkus, Novian daglig leder
schema_NO
schema_mobile_NO

Selskapet innen programvaretjeneste-området, Novian Systems, fokuserer på tilpasset systemutvikling, «big data», kunstig intelligens, dataanalyse og robot prosess automatisering. De påtar seg nasjonale og kommersielle prosjekter.

Informasjonssystem- og programvareutvikleren Elsis PRO har erfaring innen feltene luftfart, forsvar, energi og romteknologi. Arbeidet innebærer alt fra utvikling og integrasjon av informasjonssystemer til kunstig intelligens-applikasjoner, intelligente datautvekslingsløsninger, big data analyse, digitalisering av ledelsesprosesser i organisasjoner og risikostyring.

Novian Technologies er konsernets hovedselskap innen forretningsområdet teknologi. Det er sterkt fokusert på kritiske IT-infrastrukturtjenester, superdatamaskiner, åpen kildekode-skyteknologi, dokumentdigitalisering og datalagring og arkivering, og gir kontinuerlig vedlikehold og støttetjenester som krever høye kvalifikasjoner.

I Norge leverer Zissor medieovervåkings programvare og digitiseringstjenester på global skala.

Novian gruppen

Gruppeaktiviteter

Flere og flere operasjoner flytter for tiden til internett, og deres smidige funksjon avhenger av koordinering av IT-infrastruktur, programvaresystemer og driftsbehov.

Vi ønsker å være en partner som bidrar til å styrke teknologier for organisasjonens behov:

å finne de riktige løsningene og tjenestene innen programvare, teknologi og digitisering, å sikre effektiv funksjon av IT-ordningene og organisasjonen, å utnytte fordelene med data og kunstig intelligens, eller å utvikle nasjonale IT-systemer.

For de som ønsker å overlate den overordnede ledelsen av IT-prosjekter eller IT-opplegg til én enkelt leverandør, tilbyr vi helhetlige løsninger.

Hva trenger deres organisasjon i dag?

Våre prosjekter

Prosjekter for endring

En superdatamaskin som hjelp å løse problemer med klimaendringer

Novian Technologies har distribuert en høyytelses klimaovervåkings og modelleringsklynge ved IT kompetansesenteret WASCAL (eng. West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use) i Afrika, i hovedstaden til Burkina Faso. Dens evne til å behandle enorme mengder av data har gjort det mulig for forskere å mer effektivt utvikle verktøy for å dempe virkningene av klimaendringer, forutse potensielle påvirkninger og hjelpe dem med å tilpasse seg miljøendringene som allerede har funnet sted, som er svært viktige for vestafrikanske land.

Mer

Digitalisert Litauens befolkning- og boligtelling

I år 2011 ble den generelle folketellingen for den litauiske befolkningen og boliger utført på tradisjonell måte, noe som krevde hjelp fra 6 tusen mennesker ansatt som informasjons samlere. En slik folketelling krevde betydelige økonomiske og tidsmessige kostnader. For å bruke statlige midler effektivt, bestemte Litauens statistikkbyrå å modernisere denne prosessen og bruke nye IT-løsninger implementert av selskapet Novian Systems.

Mer

Infoterminal tjeneste ved Swedbank i de Baltiske statene

Ved å øke tilgjengeligheten av elektroniske tjenester flytter bankene de fleste av tjenestene sine til det elektroniske rommet, hvor de tilbys hele døgnet. Løsningen med info terminaler tjener bedrifter godt på dette feltet – de er designet med hensyn til kundenes ulike behov, ved å integrere maskinvaren og programvaren til de globale produsentene som løser oppgavene foran dem best, i systemene deres. I 2020 har antallet Swedbank nett bankterminaler installert og vedlikeholdt av «Novian Technologies» i de Baltiske statene oversteget 800.

Mer

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss

Vi jobber sammen

Våre partnere

Nye muligheter i samarbeid med globale produsenter.

Kunder

De stoler på oss

«Novian» gruppen

Kunnskapskapital

ISO 9001

Novian Systems, Elsis PRO og Novian Eesti er sertifisert for ISO 9001 «Kvalitets styrings system». Å oppfylle denne standarden sikrer at en organisasjons prosesser administreres, overvåkes og dokumenteres i tråd med globale beste praksis.

ISO 27001

ISO 27001 Informasjons sikkerhets standard definerer reglene som må følges for å sikre informasjonssikkerhet i tråd med internasjonale standarder. Denne standarden er utstedt for Novian Systems og Elsis PRO.

ISO 14001

Samsvar med ISO 14001 Standard for miljøstyringssystem garanterer at Novian Systems og Elsis PRO opererer med tilbørlig bevissthet om aktuelle miljøutfordringer og innsats for å møte dem ved å redusere uttømmingen av naturressurser, utvikle produkter og tjenester som respekterer naturen.

ISO 20000-1

Overholdelse av internasjonale standarder til programvare utviklingsselskapet Elsis PRO bekreftes av sertifiseringen ISO 20000-1 for IT-tjenestestyringssystem.

Novian Technologies er sertifisert for ISO/IEC 20000-1, ISO 14001 og ISO 9001. Selskapet jobber også etter LEAN-metodikk og bruker COBIT 5.

«CopyPrint»

«CopyPrint» metodikk - toppmoderne Novian Technologies utskrifts-, kopierings- og skanneløsning med 24/7 vedlikehold i Baltikum.

«CIMF»

CIMF metodikken (Critical Infrastructure Maintenance Framework), utviklet og patentert av Novian Technologies, er en felt testet metodikk for å tilby kritisk IT-infrastruktur vedlikehold, utvikling og gjenopprettingstjenester basert på beste praksis, ITIL v3 og ISO kvalitetskrav. CIMF er et registrert varemerke.

«MigrITIS»

Novian Technologies migreringsmetodikk «MigrITIS» er basert på internasjonale prosjektledelses standarder.

«x-Scan»

Novian Eesti «x-Scan» dokument digitiserings programvare

«Masis»

Novian Systems programvare for «Masis» kommunal skatteforvaltning

«Atris»

Novian Systems programvare for «Atris» avfallshåndterings forvaltning

«PRO.Risks»

Elsis PRO programvare for risikostyring av «PRO.Risks» organisasjoner.

«SHIFT»

Elsis PRO programvare for å planlegge «SHIFT» skifter for luftroms kontrollere.

«Galaxy»

Elsis PRO nano satellitt kommunikasjons programvare «Galaxy» (under utvikling)

Medieovervåkning

Zissor programvare for medieovervåkning

Digitisering av arkiv

Zissor programvare for digitisering av arkiv

Konvertering av PDF til tekst

Zissor programvare for konvertering av PDF til tekst

Norsk-litauisk handelskammer

Novian Technologies ble medlem av NLCC i 2021. Å ekspandere i det skandinaviske markedet er et av Novian gruppens langsiktige mål.

«Infobalt»

Alle de litauiske selskapene i Novian gruppen deltar i aktivitetene til denne nasjonale (DigiTech) foreningen.

Litauisk forening for kunstig intelligens

Elsis PRO og Novian Technologies har vært medlem av foreningen siden 2022. Elsis PRO har spesialisert seg på naturlig språkbehandling, prediksjon og andre oppgaver hvor det brukes AI.

Litauisk romteknologiklynge

Elsis PRO er en av grunnleggerne av denne klyngen. Selskapet har gjennomført romrelaterte prosjekter. En av dem er «Galaxy» prosjektet som ble fullført i 2020.

Litauens forening for nasjonal forsvarsindustri

Elsis PRO ble medlem i Litauens forening for nasjonal forsvarsindustri i 2022. Selskapet har implementert ulike prosjekter for taktisk forsvarskommunikasjon, Alliance Ground Surveillance (NATO AGS) Programme og European Defence Industrial Development Programme (EDIDP).

EnergyTech Digital gruppe i Litauen

Initiativet, hvor Novian gruppen er involvert, fremmer bredere bruk av digital teknologi innen energi. Elsis PRO har bidratt i ulike energiprosjekter.

Digital-Lithuania

Novian Systems, som utvikler tilpassede informasjonssystemer, forretningsanalyse og prosess automatiserings løsninger, deltar i denne klyngen av Litauiske IT-selskaper.

Intelligent Energy Lab hakatonas

Det er en åpen plattform for mer effektiv energistyring i Litauens hovedstaden Vilnius. Novian Technologies er involvert i virksomheten.

2006 Nasjonale innovasjonspriser

Ved «Nasjonale innovasjonspriser 2006» arrangert av Litauisk innovasjonssenter og Litauiske industriforbundet, ble Novian Systems (den gang drevet under navnet Algoritmų Sistemos) tildelt en pris i kategorien «Innovativt selskap» basert på vurdering fra en jury av eksperter. Til konkurransen kom det inn 68 søknader og juryen plukket ut de beste blant dem.

Kunnskapsøkonomi selskap 2009

I 2009 vant Novian Technologies (den gang drevet under navnet BAIP) prisen «Kunnskapsøkonomi selskap 2009» i Litauen. Selskapet ble anerkjent som det mest avanserte selskapet i tjenestesektoren for utvikling og implementering av nye tjenester i det litauiske markedet.

Nasjonale innovasjonspriser 2011

«Nasjonale innovasjonspriser 2011» arrangert av Litauisk innovasjonssenter og Litauiske industriforbundet, vant Novian Systems (den gang drevet under navnet Algoritmų Sistemos) førsteprisen i kategorien «Innovativt selskap». Etter flere utvelgelsesfaser, blant de over 200 interesserte og 79 finaledeltakere, ble 14 bedrifter i 3 kategorier kåret til vinnere av «Nasjonale innovasjonspriser».

Historie

Store hendelser

1970

Estisk statsorganisasjon Riigiarvutuskeskus selskapet som ga opphav til Andmevara.

1988

Baltic Amadeus, selskapet som ga opphav til BAIP.

1993

Vitma, selskapet som senere ble til Novian.

1997

Andemavara ble etablert.

2000

Zissor startet arbeid.

2001

Algoritmu sistemos startet arbeid.

2004

Elsis PRO startet arbeid.

2007

Positor, selskapet som ga opphav til BAIP gruppe.

2007

Positor kjøpte Vitma, som eide 100 % av aksjene i BAIP.

2007

Baltic Amadeus skilt ut sine infrastrukturprosjekter og tjenestevirksomhet som Baltic Amadeus Infrastrukturtjenester (BAIP).

2007

Acena startet arbeid.

2008

Positor (senere BAIP Group) kjøpte Acena.

2011

Baltic Amadeus Infrastrukturtjenester navn ble endret til BAIP.

2013

Cybersikkerhets tjenestefirmaet NRD CS ble skilt ut fra BAIP.

2016

INVL Technology kjøpte Algoritmu Sistemos.

2016

INVL Technology kjøpte det estiske IT-firmaet Andmevara.

2018

Aktivitetene til Andmevara AS ble delt opp i selskapene Andmevara AS og Andmevara Services OÜ.

2018

Vitma navn ble endret til Novian.

2019

Novian kjøpte Zissor.

2019

BAIP kjøpte Andmevara Services OÜ og Andmevara SRL.

2019

Algoritmu Sistemos kjøpte Andmevara AS.

2019

INVL Technology fullførte dannelsen av Novian gruppen selskaper.

2020

BAIP endret navn til Novian Technologies.

2020

Algoritmu sistemos endret navn til Novian Systems.

2020

Acena er slått sammen til Novian Systems.

2021

Elsis PRO har slått seg til Novian gruppe.

2022

Andmevara Services skiftet navn til Novian Eesti.

2023

Novian Technologies har kjøpt opp Norway Registers Development Rwanda Ltd.

Novian gruppen

Bedriftsledere

Evaldas_Rekus
Evaldas Rėkus

Novian, Novian Systems og Andmevara AS Daglig leder

Gytis_Umantas
Gytis Umantas

Novian Technologies og Novian Eesti Daglig leder

Rimvydas Janciauskas
Rimvydas Jančiauskas

Elsis PRO Daglig leder

Ove_Dirdal
Ove Dirdal

Zissor Daglig leder

Aivaras_Smirnovas
Aivaras Smirnovas

Andmevara SRL Daglig leder

Evaldas_Rekus
Evaldas Rėkus

Novian, Novian Systems og Andmevara AS Daglig leder

Gytis_Umantas
Gytis Umantas

Novian Technologies og Novian Eesti Daglig leder

Rimvydas Janciauskas
Rimvydas Jančiauskas

Elsis PRO Daglig leder

Ove_Dirdal
Ove Dirdal

Zissor Daglig leder

Aivaras_Smirnovas
Aivaras Smirnovas

Andmevara SRL Daglig leder

Team

Service- og løsningsrepresentanter

Tor_Arve_Vartdal
Tor Arve Vartdal

Zissor visepresident

Astrid_Kjuus
Astrid Kjuus Øverby

Zissor Regional salgssjef

Rokas Ralys
Rokas Ralys

Novian Leder for digital transformasjon og innovasjon

Arturas_Milasauskas
Artūras Milašauskas

Leder for Innovasjon i Novian Technologies

Marius Žilinskas
Marius Žilinskas

Novian Systems leder for salg og utvikling

Paulius_Vaitkevicius
Paulius Vaitkevičius

Novian Systems Leder for produkt og innovasjon

Lina_Rimkeviciene
Lina Rimkevičienė

Elsis PRO Salgsleder bedrift

Gediminas Viškelis
Gediminas Viškelis

Elsis PRO salgsprosjektleder

Dainius_Buzas
Dainius Buzas

Novian Systems Salgsprosjektleder

Danute_Graziene
Danutė Gražienė

Novian Systems Salgsprosjektleder

Juste_Shapiro
Justė Shapiro

Novian Systems leder for Power Platform

Jurate Cepiene
Jūratė Čepienė

Novian Systems Salgs Prosjektleder

Rolandas_Vaikenas
Rolandas Vaikėnas

Novian Technologies Leder for teknologiløsninger

Liudvikas_Daubaras
Liudvikas Daubaras

Novian Technologies Leder for systemintegrasjon og rådgivningssenter

Aivaras_Smirnovas
Aivaras Smirnovas

Andmevara SRL Daglig leder

EE_Raivo
Raivo Rohumaa

Novian Eesti IT utviklingssjef

Algimantas_Slabada
Algimantas Slabada

Novian Technologies IT-løsningsarkitekt

Vytautas_Rastenis
Vytautas Rastenis

Novian Technologies Leder for salgs- og driftsavdelingen

Ignas_Varanauskas
Ignas Varanauskas

Novian Technologies Spesialist på datasenterløsninger

Valdimaras_Anickis
Valdimaras Anickis

Novian Technologies Salgssjef

Tor_Arve_Vartdal
Tor Arve Vartdal

Zissor visepresident

Astrid_Kjuus
Astrid Kjuus Øverby

Zissor Regional salgssjef

Rokas Ralys
Rokas Ralys

Novian Leder for digital transformasjon og innovasjon

Arturas_Milasauskas
Artūras Milašauskas

Leder for Innovasjon i Novian Technologies

Marius Žilinskas
Marius Žilinskas

Novian Systems leder for salg og utvikling

Paulius_Vaitkevicius
Paulius Vaitkevičius

Novian Systems Leder for produkt og innovasjon

Lina_Rimkeviciene
Lina Rimkevičienė

Elsis PRO Salgsleder bedrift

Gediminas Viškelis
Gediminas Viškelis

Elsis PRO salgsprosjektleder

Dainius_Buzas
Dainius Buzas

Novian Systems Salgsprosjektleder

Danute_Graziene
Danutė Gražienė

Novian Systems Salgsprosjektleder

Juste_Shapiro
Justė Shapiro

Novian Systems leder for Power Platform

Jurate Cepiene
Jūratė Čepienė

Novian Systems Salgs Prosjektleder

Rolandas_Vaikenas
Rolandas Vaikėnas

Novian Technologies Leder for teknologiløsninger

Liudvikas_Daubaras
Liudvikas Daubaras

Novian Technologies Leder for systemintegrasjon og rådgivningssenter

Aivaras_Smirnovas
Aivaras Smirnovas

Andmevara SRL Daglig leder

EE_Raivo
Raivo Rohumaa

Novian Eesti IT utviklingssjef

Algimantas_Slabada
Algimantas Slabada

Novian Technologies IT-løsningsarkitekt

Vytautas_Rastenis
Vytautas Rastenis

Novian Technologies Leder for salgs- og driftsavdelingen

Ignas_Varanauskas
Ignas Varanauskas

Novian Technologies Spesialist på datasenterløsninger

Valdimaras_Anickis
Valdimaras Anickis

Novian Technologies Salgssjef