Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Novian gruppen

Ved å kombinere styrkene til selskaper på tvers av de baltiske og nordiske regionene, fungerer Novian gruppen i dag som en integrator, og leverer programvare, teknologi og komplekse IT-løsninger og tjenester.

Novian gruppen

Hvem er vi

Våre prosjekter dekker effektiv IT-ytelse på en rekke ulke forretningsområder både offentlig og privat.

Vi bruker vår erfaring til å skape nye muligheter med teknologi og har kontorer i fem europeiske land.

Fokuset vårt er globalt og i 2016-2022 har Novian gjennomført prosjekter på fire kontinenter.

Novian gruppens selskaper opererer i tre kjernevirksomhetsområder.

«Vi sikter mot å være en partner som gjør det enklere å skape den digitale fremtiden,»

Tomas Vitkus, Novian daglig leder
no_desk
No_mob

Selskapet innen programvaretjeneste-området, Novian Systems, fokuserer på tilpasset systemutvikling, «big data», kunstig intelligens, dataanalyse og robot prosess automatisering. De påtar seg nasjonale og kommersielle prosjekter.

Informasjonssystem- og programvareutvikleren Novian Pro har erfaring innen feltene luftfart, forsvar, energi og romteknologi. Arbeidet innebærer alt fra utvikling og integrasjon av informasjonssystemer til kunstig intelligens-applikasjoner, intelligente datautvekslingsløsninger, big data analyse, digitalisering av ledelsesprosesser i organisasjoner og risikostyring.

Novian Technologies er konsernets hovedselskap innen forretningsområdet teknologi. Det er sterkt fokusert på kritiske IT-infrastrukturtjenester, superdatamaskiner, åpen kildekode-skyteknologi, dokumentdigitalisering og datalagring og arkivering, og gir kontinuerlig vedlikehold og støttetjenester som krever høye kvalifikasjoner.

I Norge leverer Zissor medieovervåkings programvare og digitiseringstjenester på global skala.

Novian gruppen

Gruppeaktiviteter

Flere og flere operasjoner flytter for tiden til internett, og deres smidige funksjon avhenger av koordinering av IT-infrastruktur, programvaresystemer og driftsbehov.

Vi ønsker å være en partner som bidrar til å styrke teknologier for organisasjonens behov:

å finne de riktige løsningene og tjenestene innen programvare, teknologi og digitisering, å sikre effektiv funksjon av IT-ordningene og organisasjonen, å utnytte fordelene med data og kunstig intelligens, eller å utvikle nasjonale IT-systemer.

For de som ønsker å overlate den overordnede ledelsen av IT-prosjekter eller IT-opplegg til én enkelt leverandør, tilbyr vi helhetlige løsninger.

Hva trenger deres organisasjon i dag?

Våre prosjekter

Prosjekter for endring

Plattform utviklet av litauiske spesialister skal hjelpe tusenvis av nanosatellitter å «kommunisere» i rommet

I samarbeid med Den europeiske romfartsorganisasjon (ESA) har programmeringsselskapet Elsis PRO (på slutten av 2023 skiftet navn til Novian Pro) fullført to viktige stadier i utviklingen av Galaxy, en datautvekslingsplattform for nanosatellittklynger.

Mer

En superdatamaskin som hjelp å løse problemer med klimaendringer

Novian Technologies har distribuert en høyytelses klimaovervåkings og modelleringsklynge ved IT kompetansesenteret WASCAL (eng. West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use) i Afrika, i hovedstaden til Burkina Faso. Dens evne til å behandle enorme mengder av data har gjort det mulig for forskere å mer effektivt utvikle verktøy for å dempe virkningene av klimaendringer, forutse potensielle påvirkninger og hjelpe dem med å tilpasse seg miljøendringene som allerede har funnet sted, som er svært viktige for vestafrikanske land.

Mer

Infoterminal tjeneste ved Swedbank i de Baltiske statene

Ved å øke tilgjengeligheten av elektroniske tjenester flytter bankene de fleste av tjenestene sine til det elektroniske rommet, hvor de tilbys hele døgnet. Løsningen med info terminaler tjener bedrifter godt på dette feltet – de er designet med hensyn til kundenes ulike behov, ved å integrere maskinvaren og programvaren til de globale produsentene som løser oppgavene foran dem best, i systemene deres. I 2020 har antallet Swedbank nett bankterminaler installert og vedlikeholdt av «Novian Technologies» i de Baltiske statene oversteget 800.

Mer

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss

Vi jobber sammen

Våre partnere

Nye muligheter i samarbeid med profesjonelle innen ulike felt og globale produsenter.

Kunder

De stoler på oss

«Novian» gruppen

Kunnskapskapital

ISO 9001

Novian Systems, Novian Pro Novian Technologies og Novian Eesti er sertifisert for ISO 9001 «Kvalitets styrings system». Å oppfylle denne standarden sikrer at en organisasjons prosesser administreres, overvåkes og dokumenteres i tråd med globale beste praksis.

ISO 27001

ISO 27001 Informasjons sikkerhets standard definerer reglene som må følges for å sikre informasjonssikkerhet i tråd med internasjonale standarder. Denne standarden er utstedt for Novian Systems, Novian Pro, Novian Technologies og Novian Eesti.

ISO 14001

Samsvar med ISO 14001 Standard for miljøstyringssystem garanterer at Novian Systems, Novian Pro og Novian Technologies opererer med tilbørlig bevissthet om aktuelle miljøutfordringer og innsats for å møte dem ved å redusere uttømmingen av naturressurser, utvikle produkter og tjenester som respekterer naturen.

ISO 20000-1

Overholdelse av internasjonale standarder til programvare utviklingsselskapene Novian Systems, Novian Pro og Novian Technologies bekreftes av sertifiseringen ISO 20000-1 for IT-tjenestestyringssystem.

Novian Technologies jobber etter LEAN-metodikk og bruker COBIT 5.

«CopyPrint»

«CopyPrint» metodikk - toppmoderne Novian Technologies utskrifts-, kopierings- og skanneløsning med 24/7 vedlikehold i Baltikum.

«CIMF»

CIMF metodikken (Critical Infrastructure Maintenance Framework), utviklet og patentert av Novian Technologies, er en felt testet metodikk for å tilby kritisk IT-infrastruktur vedlikehold, utvikling og gjenopprettingstjenester basert på beste praksis, ITIL v3 og ISO kvalitetskrav. CIMF er et registrert varemerke.

«MigrITIS»

Novian Technologies migreringsmetodikk «MigrITIS» er basert på internasjonale prosjektledelses standarder.

«x-Scan»

Novian Eesti «x-Scan» dokument digitiserings programvare.

«Masis»

Novian Systems programvare for «Masis» kommunal skatteforvaltning.

«Atris»

Novian Systems programvare for «Atris» avfallshåndterings forvaltning.

«PRO.Risks»

Novian Pro programvare for risikostyring av «PRO.Risks» organisasjoner.

«SHIFT»

Novian Pro programvare for å planlegge «SHIFT» skifter for luftroms kontrollere.

«Galaxy»

Novian Pro nano satellitt kommunikasjons programvare «Galaxy».

Medieovervåkning

Zissor programvare for medieovervåkning

Digitisering av arkiv

Zissor programvare for digitisering av arkiv

Konvertering av PDF til tekst

Zissor programvare for konvertering av PDF til tekst

Norsk-litauisk handelskammer

Novian Technologies ble medlem av NLCC i 2021. Å ekspandere i det skandinaviske markedet er et av Novian gruppens langsiktige mål.

«Infobalt»

Alle de litauiske selskapene i Novian gruppen deltar i aktivitetene til denne nasjonale (DigiTech) foreningen.

Litauisk forening for kunstig intelligens

Novian Pro og Novian Technologies har vært medlem av foreningen siden 2022. Novian Pro har spesialisert seg på naturlig språkbehandling, prediksjon og andre oppgaver hvor det brukes AI.

Litauisk kvanteteknologiforening

Foreningen ble grunnlagt av Vilnius University, Center for Physical and Technological Sciences of Litauen, og Novian Technologies i 2023. Den fremmer etableringen av kvanteteknologiske bedriftsinkubatorer og jobber for å lette suksessen til oppstartsbedrifter som bruker kvanteteknologiløsninger i sine aktiviteter. Den søker også å øke offentlig forståelse av kvanteteknologier og deres innvirkning på landets utvikling.

Litauisk romteknologiklynge

Novian Pro er en av grunnleggerne av denne klyngen. Selskapet har gjennomført romrelaterte prosjekter. En av dem er «Galaxy» prosjektet som ble fullført i 2020.

Litauens forening for nasjonal forsvarsindustri

Novian Pro ble medlem i Litauens forening for nasjonal forsvarsindustri i 2022. Selskapet har implementert ulike prosjekter for taktisk forsvarskommunikasjon, Alliance Ground Surveillance (NATO AGS) Programme og European Defence Industrial Development Programme (EDIDP).

EnergyTech Digital gruppe i Litauen

Initiativet, hvor Novian gruppen er involvert, fremmer bredere bruk av digital teknologi innen energi. Novian Pro har bidratt i ulike energiprosjekter.

Digital-Lithuania

Novian Systems, som utvikler tilpassede informasjonssystemer, forretningsanalyse og prosess automatiserings løsninger, deltar i denne klyngen av Litauiske IT-selskaper.

Intelligent Energy Lab hakatonas

Det er en åpen plattform for mer effektiv energistyring i Litauens hovedstaden Vilnius. Novian Technologies er involvert i virksomheten.

Lithuanian-Norwegian Chamber of Commerce

Novian Technologies deltar i organisasjonens aktiviteter.

Lithuanian Business Confederation

Novian er medlem av Lithuanian Business Confederation.

2006 Nasjonale innovasjonspriser

Ved «Nasjonale innovasjonspriser 2006» arrangert av Litauisk innovasjonssenter og Litauiske industriforbundet, ble Novian Systems (den gang drevet under navnet Algoritmų Sistemos) tildelt en pris i kategorien «Innovativt selskap» basert på vurdering fra en jury av eksperter. Til konkurransen kom det inn 68 søknader og juryen plukket ut de beste blant dem.

Kunnskapsøkonomi selskap 2009

I 2009 vant Novian Technologies (den gang drevet under navnet BAIP) prisen «Kunnskapsøkonomi selskap 2009» i Litauen. Selskapet ble anerkjent som det mest avanserte selskapet i tjenestesektoren for utvikling og implementering av nye tjenester i det litauiske markedet.

Nasjonale innovasjonspriser 2011

«Nasjonale innovasjonspriser 2011» arrangert av Litauisk innovasjonssenter og Litauiske industriforbundet, vant Novian Systems (den gang drevet under navnet Algoritmų Sistemos) førsteprisen i kategorien «Innovativt selskap». Etter flere utvelgelsesfaser, blant de over 200 interesserte og 79 finaledeltakere, ble 14 bedrifter i 3 kategorier kåret til vinnere av «Nasjonale innovasjonspriser».

Historie

Store hendelser

1970

Estisk statsorganisasjon Riigiarvutuskeskus selskapet som ga opphav til Andmevara.

1988

Baltic Amadeus, selskapet som ga opphav til BAIP.

1993

Vitma, selskapet som senere ble til Novian.

1997

Andemavara ble etablert.

2000

Zissor startet arbeid.

2001

Algoritmu sistemos startet arbeid.

2004

Elsis PRO startet arbeid.

2007

Positor, selskapet som ga opphav til BAIP gruppe.

2007

Positor kjøpte Vitma, som eide 100 % av aksjene i BAIP.

2007

Baltic Amadeus skilt ut sine infrastrukturprosjekter og tjenestevirksomhet som Baltic Amadeus Infrastrukturtjenester (BAIP).

2007

Acena startet arbeid.

2008

Positor (senere BAIP Group) kjøpte Acena.

2011

Baltic Amadeus Infrastrukturtjenester navn ble endret til BAIP.

2013

Cybersikkerhets tjenestefirmaet NRD CS ble skilt ut fra BAIP.

2016

INVL Technology kjøpte Algoritmu Sistemos.

2016

INVL Technology kjøpte det estiske IT-firmaet Andmevara.

2018

Aktivitetene til Andmevara AS ble delt opp i selskapene Andmevara AS og Andmevara Services OÜ.

2018

Vitma navn ble endret til Novian.

2019

Novian kjøpte Zissor.

2019

BAIP kjøpte Andmevara Services OÜ og Andmevara SRL.

2019

Algoritmu Sistemos kjøpte Andmevara AS.

2019

INVL Technology fullførte dannelsen av Novian gruppen selskaper.

2020

BAIP endret navn til Novian Technologies.

2020

Algoritmu sistemos endret navn til Novian Systems.

2020

Acena er slått sammen til Novian Systems.

2021

Elsis PRO har slått seg til Novian gruppe.

2022

Andmevara Services skiftet navn til Novian Eesti.

2023

Novian Technologies har kjøpt opp Norway Registers Development Rwanda Ltd.

2023

Elsis PRO skiftet navn til Novian PRO.

Novian gruppen

Bedriftsledere

Tomas_Vitkus
Tomas Vitkus

Novian og Novian Systems Daglig leder

Gytis_Umantas
Gytis Umantas

Novian Technologies og Novian Eesti Daglig leder

Tadas Jonusas
Tadas Jonušas

Novian Pro Daglig leder

Arturas_Milasauskas
Artūras Milašauskas

Zissor Daglig leder

Asta Urmanaviciene
Asta Urmanavičienė

Andmevara SRL Daglig leder

Tomas_Vitkus
Tomas Vitkus

Novian og Novian Systems Daglig leder

Gytis_Umantas
Gytis Umantas

Novian Technologies og Novian Eesti Daglig leder

Tadas Jonusas
Tadas Jonušas

Novian Pro Daglig leder

Arturas_Milasauskas
Artūras Milašauskas

Zissor Daglig leder

Asta Urmanaviciene
Asta Urmanavičienė

Andmevara SRL Daglig leder

Team

Service- og løsningsrepresentanter

Tor_Arve_Vartdal
Tor Arve Vartdal

Zissor visepresident

Rokas Ralys
Rokas Ralys

Novian Leder for digital transformasjon og innovasjon

Marius Žilinskas
Marius Žilinskas

Leder for salg og forretningsutvikling for programvaretjenester hos Novian

PV
Paulius Vaitkevičius

Leder for innovasjon for programvaretjenester hos Novian

Arunas Ungulaitis
Arūnas Ungulaitis

Novian Pro forsker arkitekt

Raimundas Veikutis
Raimundas Veikutis

Novian Pro driftssjef

Gediminas Viškelis
Gediminas Viškelis

Novian Pro salgsprosjektleder

EJ
Eimantas Janeliūnas

Novian Pro veiledning for fjernbaserte tjenester

Dainius_Buzas
Dainius Buzas

Novian Systems Salgsprosjektleder

Danute_Graziene
Danutė Gražienė

Novian Systems Salgsprosjektleder

Juste_Shapiro
Justė Leščinskė

Novian Systems leder for Power Platform

Rolandas_Vaikenas
Rolandas Vaikėnas

Novian Technologies Leder for teknologiløsninger

DLAB2709
Mindaugas Verkys

Direktør for IT-tjenester i Novian Technologies

Foto
Natalija Ževžikova-Brilė

Leder for Teknologiprosjekter og Konsulenttjenester i Novian Technologies

EE_Raivo
Raivo Rohumaa

Novian Eesti IT utviklingssjef

Algimantas_Slabada
Algimantas Slabada

Novian Technologies IT-løsningsarkitekt

Vytautas_Rastenis
Vytautas Rastenis

Novian Technologies Leder for salgs- og driftsavdelingen

Valdimaras_Anickis
Valdimaras Anickis

Novian Technologies Salgssjef

DLAB3387-2
Aurimas Imbrasas

Leder for Styrte Tjenester og Support hos Novian Technologies

2
Lina Krakytė

Salgsspesialist for IT-tjenester hos Novian Technologies

Tor_Arve_Vartdal
Tor Arve Vartdal

Zissor visepresident

Rokas Ralys
Rokas Ralys

Novian Leder for digital transformasjon og innovasjon

Marius Žilinskas
Marius Žilinskas

Leder for salg og forretningsutvikling for programvaretjenester hos Novian

PV
Paulius Vaitkevičius

Leder for innovasjon for programvaretjenester hos Novian

Arunas Ungulaitis
Arūnas Ungulaitis

Novian Pro forsker arkitekt

Raimundas Veikutis
Raimundas Veikutis

Novian Pro driftssjef

Gediminas Viškelis
Gediminas Viškelis

Novian Pro salgsprosjektleder

EJ
Eimantas Janeliūnas

Novian Pro veiledning for fjernbaserte tjenester

Dainius_Buzas
Dainius Buzas

Novian Systems Salgsprosjektleder

Danute_Graziene
Danutė Gražienė

Novian Systems Salgsprosjektleder

Juste_Shapiro
Justė Leščinskė

Novian Systems leder for Power Platform

Rolandas_Vaikenas
Rolandas Vaikėnas

Novian Technologies Leder for teknologiløsninger

DLAB2709
Mindaugas Verkys

Direktør for IT-tjenester i Novian Technologies

Foto
Natalija Ževžikova-Brilė

Leder for Teknologiprosjekter og Konsulenttjenester i Novian Technologies

EE_Raivo
Raivo Rohumaa

Novian Eesti IT utviklingssjef

Algimantas_Slabada
Algimantas Slabada

Novian Technologies IT-løsningsarkitekt

Vytautas_Rastenis
Vytautas Rastenis

Novian Technologies Leder for salgs- og driftsavdelingen

Valdimaras_Anickis
Valdimaras Anickis

Novian Technologies Salgssjef

DLAB3387-2
Aurimas Imbrasas

Leder for Styrte Tjenester og Support hos Novian Technologies

2
Lina Krakytė

Salgsspesialist for IT-tjenester hos Novian Technologies