Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) er en spesiell algoritme utviklet for å løse en spesifikk oppgave og optimalisere prosesser. Stadig utvikles digitale verktøy som hjelper organisasjoner å jobbe raskere med informasjon, og bidra til forretningsledelse og prosessoptimalisering.

Verktøyet forbedrer og optimaliserer analyse og ressursutnyttelse samt automatiserer komplekse prosesser.

Oftest refererer AI til en datamaskins evne til å simulere menneske sinnets muligheter – å lære av eksempler og erfaringer, gjenkjenne objekter, forstå og reagere på omgivelsene, ta beslutninger og løse problemer.

I motsetning til andre algoritmer, lærer kunstig intelligens av sin "erfaring", så dens løsninger og handlinger i lignende situasjoner er forskjellige. Relevante data kreves for riktig og maksimal effektiv drift, da det er grunnlaget for algoritmen.

Ved å tenke annerledes enn mennesker, kan AI avsløre markedsgap og muligheter raskere og bidra til å levere nye produkter, tjenester, kanaler og forretningsmodeller med en hastighet og kvalitet som ikke har vært mulig tidligere.

Den skiftende tilnærmingen oppfordrer kunder til å bruke AI-teknologi. Relaterte systemer er utviklet for å sikre innovasjon, forbedre forretningsprosesser og gjøre det mulig for ansatte å ta på seg viktigere oppgaver, samtidig som de vier mye av arbeidet til kunstig intelligens.

Dette er spesielt viktig for organisasjoner som håndterer store mengder informasjon, da de må sikre nøyaktighet, unngå feil og duplisering.

Kunstig intelligens lar oss yte kundeservice av høy kvalitet 24/7.

På denne måten skaper denne algoritmen endring i bedrifter og bidrar til å gi bedre tjenester, og bruken er så mangfoldig at kanskje det viktigste er ideen om hvor man kan få fart på arbeidet, uansett fagfelt.

Kunstig intelligens brukes i en rekke organisasjonsområder: fremtidige hendelser som etterspørsel, salg, vedlikeholds prognoser, beslutningstaking, visualisering og analyse av store mengder data, kundesegmentering, dynamisk prising, kredittvurdering, henvisningssystemer, kundeservice eller planlegging av forsyningskjede og til automatisering.

Teknologi som vi benytter:

  • Python;
  • Anaconda;
  • Tensorflow;
  • Scikit Learn;
  • Open Data Hub.