Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Utvikling av en digital transformasjonsstrategi

Bedrifter og organisasjoners konkurranseevne og driftseffektivitet er uatskillelige fra teknologi. Noen organisasjoner er passive når de reagerer på endringer av det digitale miljøet, mens andre dristig leter etter måter å nå sine mål og utvide sine evner gjennom teknologi.

For å fundamentalt endre teknologiene som brukes og deres rolle i driften, så vel som når man vurderer de nye digitale teknologiene, er det verdt å starte med en digital transformasjonsstrategi.

Våre spesialister kan bidra til forberedelsene ved å gi teknologirådgivning og organisere strategiutviklingsprosessen. De hjelper organisasjoner med å avgrense hvordan teknologi kan bidra til deres forretningsmål og utvikle en endringsplan.

Utarbeidelsen av strategien begynner med en analyse av driftsbehov, hvor organisasjonens situasjon, visjon og behov introduseres.

Analysens resultater og innsikt brukes som grunnlag for diskusjoner i arbeidsgrupper, der den mest hensiktsmessige retningen for digital transformasjon foredles sammen med organisasjonens representanter.

Etter å ha oppsummert resultatene, anbefaler våre spesialister IT-løsninger som bør implementeres for å nå de fastsatte målene (f.eks. kortere tjeneste leverings tid, mindre behov for menneskelige ressurser osv.).

Vi benytter oss av beste praksis fra globale teknologiprodusenter og løsningsutviklere når vi gir våre anbefalinger. Dette lar oss kontinuerlig vurdere muligheter og fremtidige trender innen digital teknologi.

Det praktiske ved den digitale transformasjonsstrategien sikres av kunnskapen og erfaringen «Novian» spesialister har innen implementering av teknologier.