Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

E-forvaltning

  • Mange års erfaring og anvendelse av ny teknologi
  • Arbeid med offentlige løsninger
  • Fra nasjonale til byspesifikke løsninger