Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Informasjonsterminal tjeneste

Informasjonsterminaler er integrerte terminaler for levering av selvbetjening. Novian Technologies muliggjør bruk av informasjonsterminal i organisasjoner som en tjeneste (eng. I-Kiosk as a service).

Denne typen tjenester på kundeservice-punkter er spesielt populær og allment anvendbar av banker, forsikringsselskaper, forhandlere, offentlige foretak og organisasjoner.

Fordeler av informasjonsterminaler til organisasjoner:

  • Kostnadsbesparelser: Informasjonsterminaler er designet i henhold til de unike behovene til organisasjonens kunder. Etter å ha analysert dem med organisasjonen, blir maskinvaren og programvaren, produsert av produsenter i verdensklasse for den beste løsningen for et spesifikt behov, integrert i et enhetlig system.
  • Effektivt brukte ressurser: Organisasjonen trenger ikke å tildele ekstra menneskelige ressurser hvis informasjonsterminalene vedlikeholdes riktig.
  • Høyere tilgjengelighet for Internett tjenester: En bredt og riktig utviklet informasjonsterminals-nettverk gjør at selskapet kan tilby selvbetjeningstjenesten til sine kunder på en rask, praktisk og sikker måte. Disse terminalene er alltid tilgjengelige for brukere i henhold til forhåndsbetingede tjenesteytelsesbetingelser. På denne måten sikres bedre tjenestetilgjengelighet slik at kundene bruker dem oftere og får større utbytte av sine aktiviteter.

«i-Kiosk as a service» pakken inkluderer informasjonsterminal-design, opprettelse, installasjon og konstant vedlikeholdsarbeid, samt maskinvare og programvare.