Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Utvidelse av programvareutviklingsteam

Novian Pro tilbyr tjenester til organisasjoner som driver programmeringsprosjekter og som ser etter rask implementering av spesialister eller team med spesifikke kompetanser.

Etter å ha vurdert klientens behov, er målet å etablere dedikerte team eller tildele de riktige  spesialistene så raskt som mulig. Vi tilbyr kvalitetstjenester - vårt team består av spesialister med betydelig erfaring innen utvikling av skreddersydde informasjonssystemer, også i innovasjonsintensive sektorer.

Vi bruker et bredt nettverk av partnere for å bygge våre team og sikre hjelp fra spesialister med variert teknologisk ekspertise. Alle våre spesialister snakker engelsk, og vi tilbyr eksterne tjenester internasjonalt.

Med vår hjelp kan klientene planlegge prosjektene mer fleksibelt  – vi løser behovet for menneskelige ressurser, og vi velger teamet basert på klientens behov, vi sørger for at de raskt engasjeres og tilpasses prosessene. Sikkerheten i de pågående prosjektene er også viktig for oss – ISO-standardene iverksatt i selskapet er med på å sikre dette.

Vi tilbyr følgende tjenester:

- programvareutvikling og relaterte analyser, testtjenester,

- tjenester for støtte til informasjonssystemer,

- applikasjonsutvikling,

- analysetjenester.

Vi fokuserer hovedsakelig på "Java", C++ eller "Python", men vi kan også tilby tjenester på programmeringsspråk som .NET, PHP, "Flutter", "Android" og iOS.

Fjernbaserte tjenester inkluderer teamdannelse og optimalisering av prosjektets oppgaver, detaljerte  og tydelige rapporter, rådgivning, testautomatisering, prosess- og utviklingsoptimalisering og prosjektledelse.