Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Tjenester for kritisk IT-infrastruktur

Tjenester for kritisk IT-infrastruktur

IT-infrastruktur er et sett av teknologier – maskinvare, programvare og databaser, som er designet for en spesifikk organisasjon. Kritisk IT-infrastruktur er en infrastruktur som sikrer kjernefunksjonene i organisasjonen og der avbrudd eller ustabilitet ville medført betydelige økonomiske- eller omdømme tap.

Novian Technologies leverer sikker drift og overvåkning av forretningskritiske systemer uavhengig av produsent av tilgjengelig utstyr. Tjenesten tilbys enten for hele IT-infrastrukturen eller bare for en bestemt gruppe utstyr (servere, lagring, backup, gjenoppretting av data, virtualisering, databaser osv.).

Prosjektering og installasjon av kritisk IT-infrastruktur

I organisasjoner som digitaliserer drift, brudd på kritiske systemer eller IT-infrastruktur som støtter dem kan føre til forstyrrelser av prosesser og tap av viktige data. For å unngå avbrudd og tilhørende tap, er det anbefalt å investere i tilstrekkelig kritisk IT-infrastruktur.

Når vi utvikler og designer IT-infrastruktur bruker vi rammeverket TOGAF (engelsk The Open Group Architecture Framework), en metodikk som er basert på organisasjon, data, applikasjoner og teknologisk arkitektur.

På denne måten kan vi sikre at IT-arkitekturen effektivt tjener og oppfyller de høyeste standardene for kvalitet og funksjonalitet. Prosjekteringen er sertifisert i henhold til ISO 9k standard.

Kritisk IT-infrastruktur inkluderer skyløsninger, servere, lagring, datasenter, pc-nettverk, hyperkonvergert infrastruktur (HCI) eller hybrid skyløsninger. Novian har gode partnerskap som gjør det enkelt å velge riktig IT-utstyr.

Vedlikehold og support av kritisk IT-infrastruktur

Vedlikehold og support av kritisk IT-infrastruktur er viktig for problemfri drift. Tjenesten gir garanti for drift og gjenoppretting av maskinvare og programvare.

Når vi leverer tjenester innen IT-infrastruktur, bruker vi rammeverket CIMF (Kritisk rammeverk for vedlikehold av infrastruktur). Dette er en praksistestet metodikk vi har utviklet for å kunne tilby kritiske vedlikehold-, utvikling- og rehabiliteringstjenester for IT-infrastruktur. CIMF er utviklet på grunnlag av beste praksis, ITIL og i samsvar med ISO-kvalitetskrav. Den gir virksomheten din en trygg ramme for å oppnå beste kvalitet.

Metoden regulerer:

  • Tjenestelevering: Prosedyrer, registre, serviceavtaler, hendelses- og ressursadministrasjon, roller og sikkerhetsadministrasjon av IT-systemer.
  • Teknologiske verktøy for å overvåke og håndtere databaser, maskinvare, operativsystemer, og backup for revisjon og overvåking.
  • Anbefalinger og rapporter: Problem- og hendelsesstatistikk i henhold til SLA, teknologisk KPI-overvåking og anbefalinger, DBMS-lisensiering m.m.
  • Samarbeide med tredjepart: Systeminstallatører, IT-utviklere og leverandører samt andre, overvåking og håndtering av applikasjoner og anvendt programvare.

CIMF-tjenester leveres under en spesielt definert serviceavtale (engelsk SLA). Serviceavtalen kan struktureres på kundens spesifikke krav, etter at det er gjort en vurdering av hvor lenge organisasjonen kan fungere effektivt hvis en del av eller hele informasjonssystemet feiler. CIMF inkluderer også registrering av administrators handlinger, sikkerhet (skanning og fjerning av sårbarheter) og reservekopiering til sky.

Uavhengig av servicenivå utføres hendelsediagnostikk under proaktiv overvåking, initiering og håndtering av endringer knyttet til løsning av hendelser eller problem, eskalering av hendelser til produsenten, overvåking og kontroll av servicenivåavtaler (SLA), rapportering av løste hendelser, problemer eller endringer. Det finnes også sentral IT-support og en serviceleder.

Løsninger av høy pålitelighet

Organisasjoner der kontinuerlig drift av IT-utstyr er avgjørende for deres prosesser trenger en garanti for at driften ikke opphører. For dette formål prosjekteres og implementeres løsninger av høy pålitelighet, der en del av utstyret forblir passivt og aktiveres bare når en feil oppdages i en av de aktive komponentene. Dette sikrer at kritiske data for organisasjonen er ordentlig beskyttet og at IT-systemene er tilpasset forskjellige belastninger.

Løsninger av høy pålitelighet er også prosjektert i henhold til individuelle behov. Det kan være en løsning av hyperkonvergert infrastruktur (HCI), et datasenter for sikkerhetskopiering eller en hybrid skyløsning (AWS, Azure, IBM Cloud eller av en annen leverandør) og lokale datasentre.  

Migrering

For organisasjoner som opplever teknologisk endring, foreslår vi at de bruker MigrITIS - metodikk av Novian Technologies for IT-infrastruktur og IS migrasjon.

Fra 2020 er den brukt i forbindelse med ulike typer av migrasjons tjenester, fra migrering av ikke-støttet eller eldre maskinvare til nyere og fra lokal infrastruktur til skytjeneste (IaaS), fra plattform til plattform, når en løsning endres, fra «Legacy» plattformer til skytjeneste eller containerplattformer samt fra datasenter til datasenter, inkludert både utstyr og data. Vi tilbyr også tjenester for systemkonsolidering.

MigrITIS er basert på erfaring fra egne spesialister i Novian Technologies i tillegg til at den støtter seg til internasjonale prosjektstyringsstandarder og beste praksis fra verdenskjente produsenter. Fordelen er at den ikke er knyttet til en bestemt produsent, så den kan tilpasses migrering av all teknologi på markedet.

Novian Technologies har mange års erfaring med nasjonale sentralbanker, skattemyndigheter og store forretningsorganisasjoner med høye krav til sine kritiske systemer. Dette gjør at vi kan tilby enhver kunde de beste tilpassede IT-infrastrukturløsningene.