Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Modernisering av Bangladesh nasjonale datasenter

Bangladesh
Tjenester til befolkningenØkonomi

Med utviklingen av e-tjenester i Bangladesh, har det oppstått behov for effektiv organisering for å koble e-tjenester til den offentlige skyen. Novian Technologies har redesignet og integrert infrastrukturen i skyen slik at institusjoner kan bruke den raskt og effektivt. Resultatet av prosjektet har gjort bruken av den offentlige skyen mer effektiv i form av forståelig prissetting, bruk av statlige ressurser og integrering av systemer og programvare.

Situasjon

Bangladesh er et av de mest fargerike og samtidig et av de fattigste landene i verden. De mest sårbare gruppene i landets samfunn – kvinner, seniorer, mennesker med nedsatt funksjonsevne – møtte stadig vanskeligheter når det gjaldt å bruke de grunnleggende, viktigste tjenestene til statlige institusjoner.

Den digitale strategien til Bangladesh har blitt aktivt utviklet i landet de siste ti årene. Siden 2010 er det etablert 5400 elektroniske befolknings servicesentraler her, som sikrer bedre tilgang til informasjon, kommersielle og statlige tjenester for landets befolkning, uavhengig av utdanning.

Disse sentrene gir tilgang til mer enn 150 offentlige og private tjenester: jordeierskap, fødsels og dødsregistre, utstedelse av identitetsdokumenter, elektroniske medisinske tjenester, forsikring, osv. I disse sentrene kan beboerne i dag også åpne bankkonto.

Elektroniske servicesentre er lokalisert på en bestemt måte i landet og er ikke mer enn fire kilometer unna noe landlig område. De opererer ofte om kvelden og i helligdagene, slik at innbyggerne kan få tilgang til tjenester etter arbeidstiden. Dermed gir e-servicesentre muligheten til å bruke tjenestene effektivt, gratis, spare tid og bruke mindre penger.

Tjenestene til disse sentrene brukes av landets befolkning i gjennomsnitt 5,1 millioner ganger i måneden. Det er anslått at i løpet av de siste syv årene har tiden det tar å motta offentlige tjenester i landet gått ned med i gjennomsnitt 85 prosent, kostnadene har gått ned med 63 prosent, og antall fysiske institusjonsbesøk har gått ned med 40 prosent. Elektroniske servicesentre har spart Bangladesh for mer enn 2 milliarder USD per 7 år!

Problemstilling

Med etableringen av et så stort og komplekst system av elektroniske tjenester i Bangladesh, var det behov for å etablere en egen organisasjon for å forene datasentre for elektroniske tjenester med den offentlige skyen (GovCloud). Den nye organisasjonen trengte en effektiv forretningsmodell.

Løsning

Novian Technologies (daværende BAIP) omstrukturerte og integrerte den statlige skyinfrastrukturen slik at statlige institusjoner kunne bruke den praktisk og effektivt: utarbeidet en forretningsstrategi som kombinerer tjenester og en tilhørende markedsføringsstrategi, laget en tjenestekatalog og en effektiv prisstrategi.

Selvbetjeningsportalen, tjeneste betalingsmodellen og sky administrasjons informasjonssystemet ble installert og implementert. Det ble organisert opplæring for datasenter ledere og IT-spesialister innen teknologi, forretningsutvikling, kundeservice og salg.

En åpen kildekode-orkestrering plattform har blitt implementert og skaper en bærekraftig, fremtidssikker løsning.

Resultat

Rask og enkel bruk av offentlig skyen i statlige institusjoner, forståelig prissetting, effektiv bruk av statlige ressurser, praktisk integrering av systemer og programvare i stats skyen.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss