Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Styring av HR-prosesser

Administrasjon av HR-prosesser  gir deg muligheten til å enkelt administrere og overvåke  unødvendig papirarbeid,automatisere løsninger for administrasjon av personalprosesser, redusere ansattes arbeidsbelastning og øke produktiviteten. 

Slike løsninger kan  gi deg opptil 60% mer tid, tid som i dag brukes til å forberede, koordinere og godkjenne personalstyringsrelaterte dokumenter. 

Vi bruker Microsofts Power Platform teknologier for personaladministrasjonsløsninger som Power Apps, Power Automate og Power BI. 

Løsningen for ansattes tilgang til bedriftens dokumenter og prosedyrer tillater: 

  • Å informere ansatte raskt og enkelt om nye eller endrede selskapsprosedyrer og dokumenter; 
  • Å unngå papirarbeid og innsamling av signaturer så mye som mulig. 
  • Etter å ha digitalisert prosessen, kan handlingene for å få tilgang til dokumenter og prosedyrer følges enkelt; 
  • Å gjøre prosessen med å introdusere nye ansatte mer produktivt og raskere.

Regnskapsføring av ansattes arbeidstid. Tabeller. Denne løsningen tillater: 

  • Å optimalisere kostnadene: Du vil kunne overvåke ansattes produktivitet og effektivitet, sammenligne arbeidstid og oppnådde resultater. 
  • Å vite hva du betaler for: Du vil kunne holde oversikt over arbeidstid, ferier, avsetninger og lønn. Tidssporingssystemer vil også gi muligheten til å spore arbeidsflyt ved å koble den til lønn. 
  • Å spare tid: Å ta hensyn til arbeidstid vil hjelpe deg med å forstå hvor du bruker bedriftsressurser og vil hjelpe deg til å unngå eller optimalisere langsiktige oppgaver. 
  • Å spore kostnader: Med tidssporing trenger ikke kunder hele tiden sjekke statusen til prosjektene sine. De vil kunne se hvor lenge og hvor effektivt organisasjonen din har jobbet. 

Automatisering av ferieprosesser 

Novian Systems ferieplanleggingsløsning er basert på Microsoft Power Apps og Microsoft Automate. Den sparer tid og ressurser og gjør det mulig å redusere sannsynligheten for feil med opptil 60 prosent. 

Programmet gjør det ikke bare enklere og raskere å generere ferieforespørsler, men gir også ansatte tilleggsinformasjon om antall påløpte feriedager, godkjente eller avslåtte ferier, planlagt teamferie og godkjente ferier, dager som sammenfalt med teamferier. 

Denne løsningen kan brukes ikke bare av ansatte, men også av HR-avdelingen eller den enkelte leder. 

Slik kan de se ferieforespørsler fra alle ansatte, administrere permisjonsforespørsler for ansatte, godta eller avbryte en forespørsel eller returnere en forespørsel til en ansatt for å justere den og om nødvendig sende inn en ferieforespørsel på vegne av den ansatte.