Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Programvaredefinerte datasentre

Programvaredefinert datasenter (SDDC, eng. Software Defined Data Center) er datasentre der alle elementene i IT-infrastrukturen er virtualisert. Installasjonen, driften, leveringen og konfigurasjonen er atskilt fra IT-maskinvaren og utføres gjennom programvare.

Det virtualiserte datasenteret er automatisert og administrert med smart programvare for datasenteradministrasjon som forenkler administrasjon og drift.

En enhetlig administrasjonsplattform muliggjør sentralisert overvåking og administrasjon av alle applikasjoner på tvers av fysiske geografiske steder, heterogen infrastruktur og hybridskyer.

Sammenlignet med tradisjonelle løsninger gir den programvaredefinerte arkitekturen åpenbare fordeler:

  • Bedre kontroll, større hastighet og fleksibilitet i overvåking av datasenterløsninger;
  • Enklere konfigurerbar IT-infrastrukturarkitektur;
  • Bedre sikkerhet.

Tjenester

Novian Technologies prosjekterer, installerer og vedlikeholder programvaredefinerte datasentre og leverer konsulenttjenester.

I samarbeid med globale teknologiselskaper VMware, Red Hat, Cisco, Nvidia og andre, integrerer vi databehandling, datavarehus, nettverksvirtualiseringsteknologi og programvareadministrasjon av disse løsningene i programvaredefinerte datasentre (SDDC).

Vi hjelper deg å velge den beste løsningen, basert på beste praksis og produsentenes anbefalinger, uansett om du leverer infrastrukturtjenester til interne brukere (privat sky), bruker hybrid infrastruktur (hybrid sky) eller tilbyr offentlige datasentertjenester (offentlig sky).