Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

High Performance Computing (HPC) magasiner for modellering, forskning og kunstig intelligens

Høyytelses databehandling (eng. High performance computing - HPC) brukes i områder som krever avansert behandling av store datamengder og når fragmenterte, parallelle beregninger kan gi et raskere resultat.

Fra medisin, ingeniør, bank, cybersikkerhet til utdanning og miljø, kan HPC bidra til å gjøre beregninger raskere og mer nøyaktige, og utvide bredden og dybden av dataanalyse. De er spesielt relevante for forskningsinstitusjoner, store forskningslaboratorier eller inkubatorer.

Beregnings magasiner for kunstig intelligens AI

Ettersom evnene til kunstig intelligens (AI) utvides og organisasjoner stadig bruker flere IT-baserte løsninger, øker også kravene til IT-infrastruktur.

Implementering av AI krever en spesiell IT-infrastruktur tilpasset nevrale nettverk og deres modeller. Den lar deg oppnå best mulig AI-treningsteknologi i form av høy hastighet og kvalitet på nevrale nettverk.

Infrastrukturutstyr for AI-løsninger utvikler seg raskt og nye mer effektive enheter dukker stadig opp. Derfor, når vi implementerer infrastruktur, tar vi sikte på å forberede den for fremtidige behov og hjelpe kunden til å være et skritt foran. Ikke bare i de AI-løsningene som brukes, men også i teknologiene som støtter dem.

Novian tjenester

Novian Technologies prosjekterer både HPC magasiner og AI-løsninger i henhold til kundenes behov og tar hensyn til planlagte beregningsmodeller og algoritmer. Vi bistår også med å flytte nye HPC-data behandlings ressurser fra standard HPC-arkitektur til ressurser basert på grafiske akseleratorer.

Novian tar ansvar for hele prosessen - fra design av løsningen til implementering og vedlikehold og sikrer at hvert trinn er nøye implementert og at komponentene i løsningen er kompatible.

Når det projekteres en HPC-klynge, analyseres konseptet for driften. Visjonen til klyngen realiseres ved å velge den best egnede produsentens utstyr, som er tilpasset arkitektonisk modell og kundeoppgaver. Novian Technologies overvåker og vedlikeholder klyngen i tilfelle feil, eliminerer dem umiddelbart, og hjelper å tilpasse eller oppgradere utstyr etter kundens behov.