Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

En superdatamaskin som hjelp å løse problemer med klimaendringer

Burkina FasoAfrika
Høy teknologiMiljøvern

Novian Technologies har distribuert en høyytelses klimaovervåkings og modelleringsklynge ved IT kompetansesenteret WASCAL (eng. West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use) i Afrika, i hovedstaden til Burkina Faso. Dens evne til å behandle enorme mengder av data har gjort det mulig for forskere å mer effektivt utvikle verktøy for å dempe virkningene av klimaendringer, forutse potensielle påvirkninger og hjelpe dem med å tilpasse seg miljøendringene som allerede har funnet sted, som er svært viktige for vestafrikanske land.

Situasjon

Økningen i gjennomsnittlig lufttemperatur i Vest-Afrika er raskere enn det globale gjennomsnittet. Det varmere klimaet i regionen fører til en nedgang i tilgjengeligheten av drikkevann og avlinger, skaper en rekke sosiale problemer og forårsaker enorme økonomiske tap for stater.

Problemstilling

Effektene av klimaendringer kan reduseres betydelig, forenkles eller det vil være mulig å tilpasse seg lettere ved å ha muligheten til å forutse forestående naturkatastrofer, deres omfang og virkning.

Løsning

Novian Technologies designet og implementert et kraftig datasystem med høy ytelse, topp moderne maskinvare og programvare infrastruktur for de vestafrikanske regionale klima databehandlings, analyse, overvåkings og simulerings eksperimentene ved WASCAL IT kompetansesenter.

For å maksimere effektiviteten til systemet, forberedte Novian Technologies spesialister ikke bare infrastruktur arkitekturen, utførte systeminstallasjon og testing, men sørget også for kontinuerlig vedlikehold. De tok seg også av standard IT infrastruktur og overførte nødvendig kompetanse på opplæring av WASCAL IT-senterpersonale.

Resultat

En høy ytelses superdatamaskin for klimaovervåking og modellering installert av Novian Technologies spesialister ga WASCAL IT Kompetansesenter nødvendige databehandling evnene for å sikre mye mer effektiv utvikling av WASCAL klimaendring modeller og simulerings endrings modellerings eksperimenter. Et kraftig datasystem har gjort det mulig å takle de komplekse utfordringene med klimaendringer raskere, forberede seg på endringer og dempe konsekvensene for land som nå er berørt av klimaendringer i den vestafrikanske regionen.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss