Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Interaktive økonomi- og salgsrapporter

Ved utvidelsen av virksomheten til selskaper og organisasjoner blir effektiv styring av intern informasjon stadig viktigere. Forretningsanalyseverktøy kan brukes her. 

Vi er klar til å tilby løsninger tilpasset for din virksomhet som vil spare deg både tid og penger og la deg ta de riktige beslutningene raskere. 

For organisasjoners økonomiske regnskaps- og salgsrapportering anbefaler vi at du bruker funksjonene i det moderne forretningsanalyseverktøyet Microsoft Power BI. 

Analyse av selskapets økonomiske indikatorer 

Løsnings muligheter: 

 • Data hentes direkte fra regnskaps- og/eller forretningsstyringssystemet, andre kundedatakilder som Excel. 
 • Rapporter utarbeides:
  • Resultatregnskapet, sammenlignet med forrige periode, selskapets budsjett og fastsatte mål.
  • Balanse, sammenligning med forrige periode, selskapets budsjett og fastsatte mål. 
  • Detaljert sammenligning av inntekter og utgifter med forrige periode og analyse av ulike seksjoner.
  • Endring i inntekt/utgifter over tid og struktur etter dimensjoner.
  • Analyse av ulike finansielle indikatorer i selskapet: lønnsomhet, likviditet, langsiktig likviditet, gjeld og effektivitet.
  • Rapportpakke som består av opptil 6 rapportark med standard visualiseringer, 30 indikatorer, 26 visualiseringer og tredimensjonale filtre (teller ikke DK-hierarkiet). Denne løsningen lar deg også filtrere dataene i forskjellige seksjoner og vise dem i ønsket detalj, og presentere dataene selv opp til nivået på bestemte poster. 

Fordeler med løsningen: 

 • Mulighet til regelmessig og raskt motta selskapets overskudd eller tap, balanser, økonomiske resultater, analysere deres trender, overvåke budsjettgjennomføring.
 • Mulighet for å lage flere rapporter eller interaktive dashbord etter behov.
 • Mulighet til å koble sammen andre datakilder og analysere data i ulike tverrsnitt.
 • Mulighet til å vise forretningsrapporter på mobile enheter.
 • Data oppdateres automatisk opptil åtte ganger per dag.
 • Mulighet til å se forretningsrapportene dine på mobile enheter.
 • De høyeste sikkerhetsstandardene i tråd med kravene i den generelle databeskyttelsesforordningen.
 • Enkel integrasjon med automatiseringsløsninger for forretningsprosesser. 

Salgsrapporter

Denne løsningen reduserer arbeidet og tiden det tar å klargjøre salgsrapportdata og øker påliteligheten til rapportinformasjonen. Løsningen gjør det enkelt å spore og analysere salgsdata og få rask og nøyaktig innsikt fra dem. 

Organisasjoner som bruker den, kan overvåke og spore salgsprosessen, samt eventuelle endringer i sanntid. Dessuten er det mulig å sammenligne data med gårsdagens data, analysere salget av hvert produkt eller hver tjeneste, og forstå kundenes behov, deres trender, overvåke daglig og månedlig salgsstatistikk. 

Løsningsmuligheter: 

 • Kombiner data fra flere kilder for å bruke mer data i rapportene, evaluer dem på tvers av en rekke inndelinger. 
 • Filtrer rapporter enkelt og analyser salg etter ulike tverrsnitt; 
 • Sammenlign salgstall med tidligere perioder. 
 • Sammenlign salgsvolum og omsetning i prosent; 
 • Identifiser faktorene som bidrar mest til selskapets økonomiske resultater.