Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

I den moderne verden – litauisktalende mobile enheter

Litauen
Teknologier

For at det litauiske språket skal bestå i den moderne verden, er det nødvendig at litauiske digitale produkter og tjenester blir mer tilgjengelige for alle. For dette formålet har Vilnius Universitet, Robotakademiet og programmeringsselskapet Novian Systems slått seg sammen. Verktøy utviklet under prosjektet LIEPA-2 («Utvikling av litauiske taletjenester») gjør det mulig å lytte til digitale tjenester på mobilenheter på litauisk språk.

Situasjon

I den første fasen av prosjektet LIEPA ble det utviklet en synthesizer for naturlig litauisk tale, som gjør om skjerminformasjon til lesbar tekst. En skanner, som leser utvalgt informasjon høyt, har gjort det lettere spesielt for blinde å få tilgang til informasjonen. I den andre fasen av prosjektet – LIEPA-2 – ble det besluttet å lage en versjon av synthesizeren som fungerer i et mobilt miljø.

Problem

For å skape tjenester som fungerer i et mobilt miljø, måtte prosjektpartnerne jobbe med forbedring av både gjenkjenneren, lydsystemet og synthesizeren.

For at disse løsningene skulle fungere, var det nødvendig å forbedre det eksisterende lydsystemet, lage talegjenkjennings- og syntestemotorer tilpasset mobilt utstyr samt utvikle ulike e-tjenester.

Løsning

Under LIEPA-2-prosjektet ble talegjenkjennings- og syntesemotorene og deres komponenter tilpasset for mobilt utstyr, og deretter ble det opprettet e-tjenester.

Novian Systems har bidratt til utviklingen av en nettbasert nyhetsleser, en oppringer og en interlingvistisk kommunikator (litauisk–kinesisk) samt taleanrop på litauisk. For å oppnå dette koordinerte selskapet applikasjonsutviklingen, utarbeidet en løsningsarkitektur og tok hånd om driften av de avanserte applikasjonene.

I tillegg ble den humanoide roboten «Oak» gjort Litauisk  og tilpasset for opplæring av barn, i tillegg til at det ble laget en mobil synthesizer for blinde.

Resultat

Programvaren utviklet av Novian Systems og deres partnere muliggjør bruk av e-produkter og tjenester på mobile enheter gjennom nedlasting av apper:

  • Nyhetsleserappen samler nettnyheter og leser dem på litauisk med en syntetisert stemme.
  • Anropsappen lar deg ringe ønsket kontakt og organisere kontaktene på telefonen.
  • Drosjeoppringeren lar deg ringe en drosje ved å kommunisere med en litauisktalende robot.
  • Den interlingvistiske kommunikatoren hjelper til med å forstå kinesisk språk: 37 fraser uttalt på litauisk vises med kinesiske tegn på mobilen, og 37 kinesiske ordtak skrevet med kinesiske tegn på mobilen kan spilles av på litauisk.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss