Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Løsninger for avgiftsinnkreving

Novian implementerer storskala informasjonssystemer som forenkler innkreving av skatter og avgifter. Disse prosjektene tillater administrasjon av personlig inntekt, verdiskaping, fortjeneste og eiendom. Gruppen har også erfaring fra utvkling av skattebetalingsregistre og lisensierings løsninger.

En av løsningene Novian Systems har utviklet sikrer en enkel og jevn MVA utvinningsprosess mellom Litauen og EU-landene. Den integrerer skattemyndighetene i Litauen og alle EU-land.

Vi har også bidratt til initiativ som statens kvitteringslotteri, som har blitt brukt til å redusere skyggemarkeder og øke skatteinnkrevingen. I løpet av de tre første månedene av prosjektet ble det registrert 1 million kvitteringer.

Det intelligente kontroll-prosess styringssystemet, som er et komponent i det intelligente informasjonssystemet for skatteadministrasjon, bidrar også til å øke effektiviteten til det litauiske statlige skattetilsynet.

Utviklingen av dette delsystemet hvor styringen av overvåkings- og kontrollprosesser ble automatisert hadde disse hovedoppgavene:

  • Automatisert datainnsamling;
  • Automatisert skattebetalers risikovurdering;
  • Automatisert inspeksjonsplanlegging;
  • Ledelse av kontrollprosessen.