Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Personvernerklæring

Den originale versjonen av personvernerklæringen er på litauisk. Vennligst bli kjent med oversettelsen.

I. GENERELT

Denne personvernerklæringen (heretter – retningslinje) reglementerer prinsippene og prosedyren for behandling av personopplysninger utført av selskaper i Novian gruppen (heretter – Novian eller Datastyrer) og nettstedet https://www.novian.lt administrert av Datastyrer (heretter – Nettstedet), Kundemiljøets driftsbetingelsene i selvbetjeningsportaler.

Novian består av (for kontakter, se avsnitt XI i personvernreglene):

UAB Novian

UAB Novian Technologies

UAB Novian Systems

UAB Novian Pro

Zissor AS

Novian Eesti OU.

Novians adresse: Gyneju g. 14, Vilnius 01109, Litauen.

For spørsmål om behandling av personopplysninger, vennligst kontakt oss på e-post: dap@novian.lt.

Vi tar sikte på å sikre at våre kunder, besøkende og andre personer viss personopplysninger vi behandler, blir informert om hvordan vi behandler dataene deres. Derfor er det viktig at du som besøkende på nettstedet og/eller vår kunde gjør deg kjent med denne retningslinje, hvor du finner informasjon om hvordan vi samler inn og bruker (eller ønsker å samle inn og bruke) dine personopplysninger.

Denne retningslinje er utarbeidet i samsvar med Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse av fysiske personer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike data, og som opphever direktiv 95/46 /EC (General Data Protection Regulation, heretter – GDPR), i Republikken Litauens, loven om juridisk beskyttelse av personopplysninger, og andre lovgivninger i Republikken Litauen.

Vær oppmerksom på at denne retningslinje kan bli endret i fremtiden, med tanke på endringer i lovgivning og Novians drift, så vi oppfordrer deg til å lese den med jevne mellomrom.

Novian sikrer konfidensialitet av personopplysninger i samsvar med kravene i gjeldende lov og implementering av passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, avsløring, utilsiktet tap, endring eller ødeleggelse eller annen uautorisert behandling.

Når du sender inn dine personopplysninger, må du gjøre deg kjent med denne Personvernerklæringen.

Du er ansvarlig for å sikre at dataene du oppgir er nøyaktige, korrekte og fullstendige. Framlegging av informasjon som er kjent feil anses som et brudd på retningslinjene. Hvis de framlagte dataene endres, må du umiddelbart korrigere dem, og hvis det ikke er mulig å gjøre det, informer behandlingsansvarlige om det. Vi under ingen omstendigheter er ikke ansvarlige for skade påført deg og/eller tredjeparter på grunn av at du har oppgitt uriktige og/eller ufullstendige personopplysninger eller ikke har søkt om tillegg og/eller endring av data etter at de ble endret.

II. PRINSIPPER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 1. Personopplysninger bør behandles på en lovlig, rettferdig og transparent måte (prinsippet om lovlighet, rettferdighet og åpenhet);
 2. Personopplysninger må samles inn for klart definerte og legitime formål og ikke behandles på en måte som er uforenlig med disse formålene (prinsippet om formålsbegrensning);
 3. Personopplysninger må være tilstrekkelige, hensiktsmessige og ikke for store etter formålene de behandles for (prinsippet om å redusere mengden data);
 4. Personopplysninger må være nøyaktige og oppdaterte når det er nødvendig; alle rimelige tiltak må iverksettes for å sikre at personopplysninger som er unøyaktige blir slettet eller korrigert umiddelbart (prinsippet om nøyaktighet);
 5. Personopplysninger skal oppbevares og lagres i en slik form at identiteten til de registrerte ikke kan fastslås lenger enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for (prinsippet om begrensning av lagringsvarighet);
 6. Personopplysninger må behandles på en slik måte at de sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysninger, inkludert beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig databehandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved å anvende passende tekniske og organisatoriske tiltak (prinsippet om integritet og konfidensialitet);
 7. Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at ovennevnte prinsipper følges og må kunne påvise at de følges (regnskapsprinsippet).

III. MÅL FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 1. Sporing av nettstedtrafikk og brukernes surfemønstre for statistiske formål.
 2. Å svare på henvendelser.
 3. Å sende nyhetsbrev og tilbud, organisere kundetilfredshetsundersøkelser, spill (direkte markedsføring).
 4. Presentasjon av målrettede tilføyelser (ved bruk av informasjonskapsler).
 5. Organisering og administrasjon av arrangementer.
 6. Rekruttering og ansettelse av kandidater.
 7. Administrasjon av kundekonto (kontoer er ment for å gi ekstern støtte ved å logge på via kundeområdet (unntatt novian.ee og www.novian.no).
 8. Å utføre kontrakter.
 9. For å behandle personopplysninger til andre formål.

IV. KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER, JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN, LAGRINGSTID, MOTTAKERE

Novian administrerer nettstedet, behandler ulike personopplysninger levert av den registrerte person (Deg) eller data som genereres automatisk gjennom informasjonskapsler. Du har mulighet til å ikke oppgi dine personopplysninger og besøke nettstedet vårt anonymt, men i visse tilfeller, uten å oppgi dine personopplysninger, vil vi ikke kunne levere deg en tjeneste (f.eks. ved ansettelse).

Hvis den registrert person ikke godtar til å fremlegge sine personopplysninger, kan det hende at Novian tjenester ikke leveres til ham. Hvis den registrert person fremlegger andre personers data til Novian, må den registrert personen innhente samtykke fra disse personene eller behandle slike data på et annet juridisk grunnlag og gjøre dem kjent med denne retningslinjen.

Hovedkategoriene for personopplysninger inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Personlig identitetsdata: navn, etternavn, personlig identifikasjonsnummer, fødselsdato, personopplysninger om identitetsdokumenter;
 • Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, e-postadresse;
 • Data om utdanning og yrkesaktivitet;
 • Internet Protocol (IP) adresse, Registrert personens påloggingsdata til selvbetjeningsportalen, besøkshistorikk, osv.

Vi behandlinger personopplysninger for følgende formål:

 1. Sporing av nettstedtrafikk og brukernes surfemønstre for statistiske formål. Grunnlaget for behandling er ditt samtykke (GDPR § 6, del 1, a) p)) til bruk av statistiske informasjonskapsler med mindre annet følger av gjeldende lovgivning. Du kan velge å ikke gi ditt samtykke eller å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å endre innstillingene for informasjonskapsler. Dataene samles inn ved hjelp av informasjonskapsler og lagres i henhold til en bestemt informasjonskapselkonfigurasjon. For spesifikke tidsbegrensninger, vennligst les avsnittet X «Informasjonskapsler» nedenfor. For dette formål utleveres personopplysninger til følgende tredjeparter: Google Inc., Facebook, Linkedin, Dealfront.
 2. Svare på henvendelser. Grunnlaget for behandling er vår legitime interesse – å levere kvalitetstjenester til våre kunder (GDPR § 6, del 1, f) p)). Til dette formålet samler vi inn: e-postadresse, fornavn, etternavn, telefonnummer. Opplysningene dine vil bli lagret inntil maksimalt 3 måneder etter at vi har svart på forespørselen din, med mindre lengre lagringsperioden er nødvendig for en potensiell tvist eller krav (dvs. å beskytte våre juridiske interesser). Data administreres kun av selskaper i Novian gruppen.
 3. Hvis du er en kunde av den behandlingsansvarlig eller representerer vår kunde (en juridisk person) eller har uttrykt ditt samtykke, sender den behandlingsansvarlig e-post med nyhetsbrev pr. post med markeds- og tjenestenyheter, fremlegger informasjon knyttet til Behandlingsansvarlig tjenester og arrangementer. Det juridiske grunnlaget er ditt samtykke (GDPR § 6, del 1, a) s)) eller den legitime interessen til Behandlingsansvarlig for å levere for deg som eksisterende kunde informasjon om tjenester som ligner på det du har kjøpt (GDPR § 6, del 1 f) p), elektronisk kommunikasjons lov).
 4. Du kan gi ditt samtykke til å motta nyhetsbrev med markeds-, tjenestenyheter, Behandlingsansvarligs tjenester og informasjon knyttet til arrangementer ved å oppgi din e-post i den aktuelle boksen på nettstedet og ved å klikke på bestillingslenken ved siden av eller på annen måte. Du kan velge å ikke gi ditt samtykke, eller trekke tilbake samtykket ditt når som helst uten negative konsekvenser ved å bruke en avslagslenke som er tilgjengelig i hvert nyhetsbrev vi sender til deg. Når databehandling utføres på grunnlag av vår legitime interesse, du kan nekte mot slik databehandling ved å varsle oss på e-post på mail dap@novian.lt. For dette formålet samler vi inn følgende personopplysninger: fullt navn, telefonnummer, e-postadresse. Vi vil lagre opplysningene dine til du har trukket tilbake samtykket ditt. For dette formålet vil vi overføre dine personopplysninger til databehandleren – leverandøren av e-post nyhetsbrevtjenesten som befinner seg i EU territorium og som behandler dine personopplysninger i henhold til instruks fra oss.
 5. Presentasjon av målrettede tilføyelser (ved bruk av informasjonskapsler). Når du surfer på nettet, identifiserer noen av informasjonskapslene våre, hobbyer og preferanser, og derfor kan vi presentere deg med målrettede annonser når du besøker andre nettsteder. Grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til å akseptere informasjonskapsler for annonsering (GDPR § 6, del 1, a) p)). Du kan velge å ikke gi ditt samtykke eller å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å endre innstillingene for informasjonskapsler på nettstedet. Dataene samles inn av informasjonskapsler og lagres i henhold til en bestemt informasjonskapselkonfigurasjon. For spesifikke tidsbegrensninger, vennligst les våre retningslinjer for informasjonskapsler i punkt X. For dette formål utleveres personopplysninger til følgende tredjeparter: Google Inc., Facebook, Linkedin, Dealfront.
 6.  Arrangementer:
  • Vi arrangerer møter og arrangementer for våre kunder, og for dette behandler vi personopplysninger til kunder (når det gjelder juridiske personer – kunde representanter): fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, arbeidsgiver og stilling. Det juridiske grunnlaget for å behandle slike personopplysninger er vår legitime interesse i å invitere våre kunder og deres representanter til å delta i organiserte møter og arrangementer, for å sikre en smidig organisering av arrangementet, sende en påminnelse før arrangementet og om nødvendig kontakte etter dette (GDPR § 6, del 1 f) s)). Ved organisering og administrering av arrangementer vil vi behandle følgende data: fullt navn, firma du representerer eller jobber for, stilling, e-postadresse, telefonnummer. Når databehandling utføres på grunnlag av vår legitime interesse, kan du protestere mot slik databehandling ved å varsle oss på e-post: dap@novian.lt.
  • Ved fjernstyrt arrangementer er det mulig at vi vil forberede pakker til deltakerne, så vi vil tilby muligheten til å velge den mest praktiske poststed for å levere arrangementspakken; disse dataene vil bli behandlet på grunnlag av ditt samtykke (GDPR § 6, del 1 a) s)), som du oppgir når du registrerer deg for arrangementet. Data vil bli behandlet frem til utsendelsesdatoen for arrangementspakken og i en ekstra måned for å sikre riktig levering av arrangementspakken. Du kan trekke tilbake samtykket ditt ved å varsle oss på e-post: dap@novian.lt.
  • Vi vil også invitere personer som ikke er våre kunder (deres representanter) til arrangementer og møter, derfor vil data for dette formålet bli behandlet i samsvar med deres samtykke til å delta i arrangementet (disse personene vil gi sitt samtykke når de registrerer seg for arrangement) (GDPR § 6, del 1 a) s)) og i vår legitime interesse – å sikre en smidig organisering av arrangementet, sende en påminnelse før arrangementet og om nødvendig kontakte etter arrangementet (GDPR § 6, del 1 f) s)). Du kan trekke tilbake ditt samtykke eller protestere mot behandling av personopplysninger basert på legitim interesse ved å varsle oss på e-post: dap@novian.lt. Vi vil lagre data (unntatt data fra eksisterende kunder) i 7 virkedager etter avsluttet arrangement.
  • Vi vil videreformidle data til personer som er registrert for arrangementer til partnere som hjelper oss å organisere arrangementet, etter behov: lokale administrator, kurerer, leverandører av arrangementspakken, osv. Disse dataene vil kun brukes med formål å organisere arrangementet på grunnlag av vår legitime interesse (GDPR § 6, del 1 f) s)). Vi vil lagre data (unntatt data fra eksisterende kunder) i 7 virkedager etter avsluttet arrangement. Når databehandling utføres på grunnlag av vår legitime interesse, kan du protestere mot slik databehandling ved å varsle oss på e-post: dap@novian.lt.
  • Lyd-/videoopptak, fotografering kan foretas under arrangementene. Disse dataene vil bli behandlet på grunnlag av ditt samtykke (GDPR § 6, del 1 a) s)), som du oppgir når du registrerer deg til arrangementet. Dataene vil bli brukt med det formål å presentere selskapets aktiviteter, annonsere, registrere selskapets historie. Vi vil lagre dataene dine til du trekker tilbake samtykket, men ikke lenger enn 5 (fem) år fra datoen for samtykket. Disse dataene kan brukes til å annonsere selskapets aktiviteter på Behandlingsansvarligs sosiale nettverkskontoer, så vel som på Novian og INVL Technologys sosiale nettverkskontoer og nettsteder (Novian.lt, InvlTechnology.lt), gitt til arrangementspartnere. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å varsle oss på e-post: dap@novian.lt. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av databehandling basert på samtykke før tilbaketrekking av samtykke.
 7. Rekruttering og ansettelse av kandidater. Det er en mulighet for å sende inn curriculum vitae (CV) via vår nettside eller en sosial nettverkskonto. Du kan også sende oss CV på e-post. Grunnlaget for databehandling er det pre-kontraktuelle forholdet til den registrert person (GDPR § 6, del 1 b) p)), vår legitime interesse i å velge de best egnede kandidatene for et jobbintervju (GDPR § 6, del 1 f) p)), samt ditt samtykke (GDPR § 6, del 1 a) p)). På grunnlag av vår legitime interesse lagrer vi de innsendte personopplysningene til slutten av rekrutteringsprosedyren og i ytterligere tre måneder etter at prøvetiden til den ansatte opphører, eller i 1 (ett) år, dersom vi fikk ditt samtykke til å behandle opplysningene dine til å motta fremtidige jobbtilbud i Novian gruppen. På slutten av denne perioden sletter vi alle mottatte CV og personopplysningene i dem. Du kan velge å ikke gi ditt samtykke eller trekke tilbake samtykket ditt når som helst, uten negative konsekvenser. Når du sender din CV, ber vi deg å begrense utleveringen av opplysningene dine til kontakter, bakgrunn, forretningsmessige data og en beskrivelse av din erfaring. Vi kan også motta dine data fra rekrutteringsselskaper eller rekrutteringsplattformer. Vi har rett til å kontakte dine tidligere arbeidsgivere, og med ditt samtykke, din nåværende arbeidsgiver. Dine data vil kun bli behandlet innenfor Novian Group, med unntak av de vi mottar fra rekrutteringsselskaper eller rekrutteringsplattformer.
 8. Administrasjon av kundekonti. For å gjøre det mulig for våre kunder å bestille tjenester på en enkel måte, har vi utviklet kundemiljøet som er tilgjengelig via en konto (Novian Systems) eller ved å laste ned en påloggingsapp (når det gjelder Novian Technologies). Vi skal behandle dine personopplysninger for å oppnå formålene med denne kontoen. Grunnlaget for behandling er våre legitime interesser (kvalitetstjenester til våre kunder og kundeidentifikasjon, GDPR § 6, del 1 d) f)). Når du bruker en Novian Systems konto, behandles disse personopplysninger for dette formålet: e-postadresse. Vi beholder påloggingsdataene dine så lenge kontoen din er aktiv. Vi sletter personopplysninger hvis kontoen din har vært inaktiv i 1 år. «Jira Service Management» løsningen (utviklet av Atlassian, personvernerklæring: https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy#what-this-policy-covers) brukes til å betjene kontoen. For ekstern pålogging til datamaskinen din og levering av tjenestene eksternt, har vi engasjert tredjeparts løsning «Teamviewer» (utviklet av TeamViewer Germany GmbH, personvernreglene: https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/.
 9. Behandling av personopplysninger knyttet til levering av tjenester i henhold til inngåtte kontrakter for relaterte formål (utførelse av kontrakter). Til dette formål behandler vi informasjon som er levert oss av våre kunder og som er levert på vegne av våre kunder, samt informasjon som vi selvstendig samler inn under utførelsen av kontrakter. For å oppfylle kontrakter og/eller gjennomføring av plikter, behandler vi personopplysninger ikke bare om kunder – fysiske personer, men også personopplysninger om ansatte hos kunder – juridiske personer eller ansatte til deres partnere, følgelig det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger er som følger:
  • Det rettslige grunnlaget for behandling av kunder personopplysninger for fysiske personer er hensikt til å oppfylle en kontrakt som den registrert person er part i, eller behov å iverksette tiltak på forespørsel fra den registrert person før inngåelse av en kontrakt (GDPR § 6, del 1 b) p));
  • Ved behandling av personopplysninger til kundens ansatte og andre personer, rettslige grunnlaget for databehandling er vår legitime interesse i å fremlegge et kommersielt tilbud, inngåelse og korrekt utførelse av en kontrakt (GDPR § 6, del 1 f) s)).

I utførelsen av kontrakter for behandling av kunder, evt. andre personer og deres representanter personopplysninger, vi bruker navn, etternavn, kontaktdata, korrespondanse og andre data, for å nå de oppsatte målene i punkt 8. Som hovedregel behandles dataene som innhentes under utførelsen av kontrakten kun av selskapet som utfører kontrakten. I visse tilfeller kan data overføres til databehandlere som utelukkende handler i henhold til de skriftlige instruksjonene fra Behandlingsansvarlig.

 1. Behandling av personopplysninger til andre formål

På grunnlag av våre aktiviteter kan vi også behandle personopplysninger for følgende formål:

 • Ved behandling av regnskapsdokumenter gjør vi det med formål om oppgjør og andre betalinger, registrering og betaling av skatter og overholdelse av regnskapsregler. Juridisk grunnlaget for behandlingen av slike personopplysninger er en juridisk forpliktelse (GDPR § 6, del 1 c) s)) og kan også være en kontrakt med registrert personen (GDPR § 6, del 1 b) s)). I dette tilfellet vi behandler visse dataene: navn, etternavn, personnummer, fødselsdato, bostedsadresse (faktisk eller fra folkeregister), bankkontonummer, beløp. Mottakere av data kan være det statlige skattetilsynet, Sodra, banker, andre statlige institusjoner som har rett til å utføre tilsyn.
 • For å sikre vår legitime interesse – å sikre beskyttelse av vår konfidensielle informasjon og forretningskontinuitet (GDPR § 6, del 1 f) s)), vi kan gjennomgå våre ansatte korrespondansen med kontraktører. For å nå disse målene behandler Behandlingsansvarlig følgende personopplysninger om sine ansatte og personer som sender eller mottar ansattes brev: e-postadresse, avsenderens eller mottakerens navn, dato, innhold av informasjon som finnes i elektroniske arbeidsverktøy. Datamottakere kan være databehandlere – selskaper som leverer IT tjenester (for å sikre støtte, forbedring, oppdatering av informasjonssystemer).

V. REGISTRERT PERSONENS RETTIGHETER

Dine rettigheter som registrert personen:

 1. Å vite hvilke personopplysninger som behandles;
 2. Å kreve korrigering av unøyaktige opplysninger;
 3. Å kreve overføring av opplysninger til en annen behandlingsansvarlig;
 4. Å motsette seg mot behandlingen av personopplysninger
 5. Å motsette seg mot behandlingen av personopplysninger eller trekke tilbake ditt samtykke når som helst;
 6. Å kreve å slette opplysninger;
 7. Å kreve å begrense behandlingen av personopplysninger;
 8. En registrert har rett til å klage på behandling av personopplysninger til Datatilsynet (adresse – L. Sapiegos st. 17, 10312 Vilnius, nettstedsadresse – https://vdai.lrv.lt/), dersom den registrerte mener at behandlingen av personopplysninger strider mot egne interesser eller er i strid med gjeldende lovgivning.

Den registrerte har rett garantert av databeskyttelsesloven for å rette seg til behandlingsansvarlige slik at han, etter å ha bekreftet den registrertes personlige identitet:

 • å informere om behandlingsansvarlige behandler registrert personens personopplysninger, og hvis personopplysninger er behandlet, å gjøre den registrerte personen kjent med hans/hennes personopplysninger som behandles, å informere hvilket personopplysningene er innhentet, fra hvilke kilder, for hvilket formål og hvordan de behandles (inkludert automatisert beslutning, dens betydning og konsekvenser for den registrerte personen), hvor lenge de lagres, hvem de er overført til (retten til å få tilgang til dine personopplysninger);
 • å korrigere eller avklare registrert personens uriktige, ufullstendige, unøyaktige personopplysninger (retten til å kreve retting av personopplysninger);
 • under visse omstendigheter spesifisert i GDPR (når personopplysninger ble behandlet ulovlig, grunnlaget for databehandling forsvant osv.), slette registrert personens personopplysninger (retten til å kreve sletting av personopplysninger – «retten til å bli glemt»);
 • under visse omstendigheter spesifisert i GDPR (når personopplysninger behandles ulovlig, i perioden mens den registrertes forespørsel om datanøyaktighet eller databehandling osv. vurderes), vil begrense behandlingen av den registrert personens personopplysninger, unntatt for lagring (retten til å begrense behandlingen av personopplysninger);
 • å fremlegge personopplysninger som er sendt inn av registrert personen til behandlingsansvarlige skriftlig eller i en vanlig elektronisk form, som behandles ved hjelp av automatiserte midler, på grunnlag av hans samtykke eller kontraktsoppfyllelse, og, hvis mulig, overføre slike data til annen tjenesteleverandør (rett til persondataportabilitet).
 • I tilfeller der en registrerts personopplysninger behandles av Novian etter samtykke, har den registrerte rett til å trekke tilbake sitt samtykke og behandlingen basert på samtykke skal opphøre umiddelbart. Vær oppmerksom på at hvis du trekker tilbake samtykket ditt kan det forekomme at Novian ikke er i stand til å tilby visse produkter eller tjenester til deg som registrert. Vi vil fortsette å bruke den registrertes personopplysninger til formål som følger av avtalen som er inngått med den registrerte, eller hvis det kreves av gjeldende lovgivning.

En registrert person har til enhver tid rett til å motsette seg:

 • behandlingen av personopplysninger og forplikter seg til å gi sin juridisk begrunnede innsigelse til den behandlingsansvarlige skriftlig eller på annen måte som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige å identifisere den registrerte. Dette gjelder dersom grunnlaget for behandling er juridiske interesser til den behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger;
 • behandlingen av den registrertes personopplysninger for direkte markedsføringsformål (inkludert relatert dataprofilering) uten å oppgi årsakene til denne uenigheten;
 • den automatiserte beslutningstakingen, inkludert profilering, dersom denne typen beslutningstaking medfører juridiske konsekvenser eller har lignende betydelig effekt på den registrerte. Denne retten skal utelukkes dersom denne typen beslutningstaking er obligatorisk for inngåelse eller oppfyllelse av avtalen med den registrerte, eller tillatt av gjeldende lover, eller den registrerte har gitt sitt uttrykkelige samtykke i denne sammenheng.

Hvis du har spørsmål ta kontakt med Novian (e-post: dap@novian.lt), slik at vi kan løse dem så snart som mulig.

VI. PROSEDYRE FOR HÅNDTERING AV FORESPØRSEL FRA DEN REGISTRERTE

En forespørsel om håndtering av en registrertes rettigheter kan sendes til enhver av de behandlingsansvarlige, ved å sende inn en forespørsel via post, e-post eller ved å besøke oss.

For å beskytte personopplysningene som behandles av Novian mot uautorisert avsløring til tredjeparter, når en registrert person ber om å oppgi personopplysninger eller utøve andre rettigheter, skal personens identitet verifiseres først. Hvis prosedyren for identitetsverifisering er vellykket, forplikter Novian seg til, uten unødig forsinkelse, og i alle tilfeller senest innen én måned fra datoen for en registrert forespørsel, å gi informasjon om handlingene som er utført i henhold til den registrertes søknad.

Avhengig av kompleksiteten til forespørselen eller om en registrert person har sendt inn flere søknader, skal Novian ha rett til å forlenge en måneds periode med to ekstra måneder ved å varsle den registrerte om det før slutten av den første måneden og ved å oppgi årsakene til slik utvidelse.

En registrert person skal ikke belastes for informasjonen om hans (hennes) personopplysninger som behandles (eller for å utøve andre registrertes rettigheter). Novian kan imidlertid kreve et rimelig gebyr hvis registrert personens forespørsel er åpenbart urimelig, eller den har blitt sendt inn gjentatte ganger, eller er uforholdsmessig.

VII. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Behandlingsansvarlige kan avsløre/overføre registrert personens personopplysninger for behandling av enhver tredjepart, som, inkludert, men ikke begrenset til, skal bistå den behandlingsansvarlige med å vedlikeholde og administrere nettstedet og levering av de relaterte tjenestene:

 • Leverandørene av nettstedadministrasjon og relaterte tjenester etablert i Litauen;
 • Den elektroniske kommunikasjonspartneren med base i Litauen, som gir bistand til å administrere tilbudet av annonser i cyberspace;
 • Selskapene som er engasjert av Novian med det formål å vurdere kvaliteten på tjenestene levert av Novian (inkludert meningsmålingstjenester med hensyn til kvalitet og service), markedsundersøkelser, spill og andre kampanjer rettet mot registrerte personene.
 • INVL Technology som er det administrerende selskapet til UAB Novian (personvernerklæringen INVL-gruppe-personvernerklæring.pdf ).

VIII. GEOGRAFISK OMRÅDE FOR BEHANDLING

Som regel behandler Novian personopplysninger i EU/EØS-land, men i visse tilfeller kan personopplysninger overføres utenfor EU/EØS-land, f. eks kan dataene som samles inn via informasjonskapsler overføres til Google, og det kan ikke utelukkes at disse dataene overføres til morselskapet i USA.

I tilfelle data overføres utenfor EU/EØS, iverksetter vi tiltak for å sikre tilstrekkelig beskyttelse (overføring til et land som er anerkjent av EU-kommisjonen som gir et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, i samsvar med EC-godkjente standard kontraktsvilkår), og når det er nødvendig, utføres overføringen i samsvar med andre dokumenterte grunner:

 • ved mottak av uttrykkelig samtykke;
 • når overføringen er nødvendig for gjennomføringen av kontrakten mellom kunden og behandlingsansvarlige eller for gjennomføring av pre-kontraktuelle tiltak tatt på forespørsel fra kunde som er registrert personen;
 • i tilfeller der overføring av data er nødvendig for å gjøre gjeldende, fullbyrde eller forsvare rettslige krav;
 • anvende andre hensiktsmessige eller tilpassede sikkerhetstiltak og metoder som tillater lovlig overføring av personopplysninger til tredjeland.

IX. AUTORMATISERT BESLUTNINGSTAKING

For å levere de mest hensiktsmessige tjenestene til en registrert person og for å tilby markedsføringstilbud skreddersydd til behovene til de registrerte personer, og for å forbedre kvaliteten på tjenestene levert av Novian, kan Novian bruke automatisert analyse av de registrertes personopplysninger, inkludert informasjon om bruk av tjenester, mønstrene for å surfe på nettsidene til Novian selskaper og selvbetjeningsportaler.

Vær oppmerksom på at aktivitetene til persondataanalyse utført av Novian ikke medfører noen juridiske eller andre vesentlige effekter på registrerte. Registrert personen kan når som helst protestere mot behandlingen av personopplysninger for direkte markedsføringsformål og endre nettleserinnstillingene for å avvise informasjonskapsler helt eller delvis.

X. INFORMASJONSKAPSLER

Detaljert informasjon om bruk av informasjonskapsler finner du i retningslinjene for informasjonskapsler https://novian.no/cookie-erklaering/.

XI. KONTAKTINFORMASJON

 • Novian UAB (organisasjonsnummer: 121998756, adresse Gynėjų str. 14, Vilnius, tlf. (8 5) 219 0000, e-post: info@novian.lt, nettside www.novian.lt.
 • Novian Technologies UAB (organisasjonsnummer: 301318539, adresse Gynėjų str. 14, Vilnius, tlf. (8 5) 219 00 00, e-post: info.technologies@novian.lt, nettsted: www.novian.lt, behandlingsansvarliges e-post: duomenu.apsauga@novian.lt);
 • Novian Systems UAB (organisasjonsnummer: 125774645, adresse Gynėjų str. 14, Vilnius, tlf. (8 5) 273 41 81, e-post: info.systems@novian.lt, nettsted: www.novian.lt, behandlingsansvarliges e-post: dap@novian.lt);
 • Novian Pro UAB (organisasjonsnummer: 300064148, adresse Baltupio str. 14, Vilnius, tlf. (8 5) 219 0000, e-post: info.pro@novian.lt, nettside www.novian.lt;
 • Novian Eesti OÜ (adresse Pärnu mnt 105, Tallinn, Estland, tlf. +372 6715 188, e-post: info@novian.ee, nettsted: www.novian.ee);
 • Zissor (adresse Bragernes Torg 6, 3017 Drammen, Norge, tlf. +47 22 83 85 00, epost: post@zissor.com, nettside: www.zissor.com). Behandlingsansvarliges e-post: dap@novian.lt.

XII. ENDRINGER

Denne personvernerklæringen kan endres med jevne mellomrom. Ved vesentlige endringer vil den oppdaterte versjonen bli publisert på nettsiden, og vi vil be deg om å gjøre deg kjent med oppdaterte retningslinjer for personvern.

Siste revisjonsdato: 10.07.2023

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss