Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Hyperkonvergerte IT-infrastrukturløsninger

Organisasjoner bruker hyperkonvergert IT-infrastruktur for å øke fleksibiliteten, hastigheten og effektiviteten til IT-utstyr.

Hyperkonvergert infrastruktur inkluderer programvarerelatert IT-infrastruktur der elementer av konvensjonelt IT-utstyr er virtualisert og derfor kan administreres gjennom virtuelle verktøy (hypervisorer).

På denne måten kombinerer den hyperkonvergerte infrastrukturen egenskapene til virtualisering og skydatabehandling noe som gjør at man kan bruke IT-ressurser etter behov. 

Fordeler med hyperkonvergerte løsninger

Det er verdt å bruke en hyperkonvergert IT-infrastruktur:

  • Når det er behov for mer fleksibilitet i IT-infrastrukturen, for eksempel når utvikling av et nytt produkt krever ekstra ressurser raskt og for en kort tidsperiode;
  • Ved høyhastighetsproblemer der tradisjonelle løsninger ikke lenger oppfyller forventningene;
  • For å administrere IT-infrastrukturkostnadene mer effektivt;
  • For å minimere sannsynligheten for forstyrrelser i IT-infrastrukturen og innvirkningen på driftskontinuiteten.

Løsninger for organisasjoner

Novian Technologies prosjekterer, installerer og vedlikeholder hyperkonvergerte IT-infrastrukturløsninger som hjelper organisasjoner med å bygge private skyer basert på disse løsningene.

Private skyer kan utvides til offentlige skyer. En hybrid sky infrastruktur brukes deretter til å distribuere og administrere applikasjoner. Slik bruk av de samme verktøyene og prosedyrene forenkler overføringen av data og tjenester til skyen.

Novian Technologies har mange års erfaring med prosjektering, implementering og vedlikehold av hyperkonvergerte løsninger. Selskapet bruker teknologiløsninger fra globale produsenter som Dell VxRail, VMware Ready-Nodes, Azure Stack osv.