Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Databaseovervåking og administrasjon

Organisasjoner trenger konstant overvåking og administrasjon for jevn tilgang til databaser.

Novian Technologies sine kvalifiserte spesialister har høy kompetanse på  Oracle Database og Microsoft SQL Server database administrasjons systemer og sørger for profesjonelt vedlikehold av deres funksjonalitet, ytelse og sikkerhet.

Våre tjenester inkluderer:

 • Analyse og eliminering av SQL Server / Oracle DBVS-hendelser registrert av det automatiserte overvåkingssystemet eller bestemt å levere tjenesten;
 • Analyse av kunde-sikkerhetskopi håndteringsprosesser, tekniske logger;
 • Vurdering av overholdelse av ulike driftsmiljøer, sikkerhetskopiering med etablerte prosedyrer;
 • Løse og korrigere identifiserte problemer eller unøyaktigheter;
 • Datagjenoppretting fra sikkerhetskopi;
 • Rettidig oppdatering av databaseversjoner;
 • Eskalering av hendelser og problemer på tredje nivå (med produsenten, for eksempel ved å kontakte My Oracle Support).

Vi utfører databaseovervåking ved å installere spesialiserte databaseovervåkingsverktøy som sporer de relevante system-parameterne og lar administratorer reagere riktig.

CIMF metodikk

Vi overvåker og administrerer databasene i samsvar med Novian Technologies CIMF IT infrastruktur vedlikeholds metodikk.

Den er basert på ITIL v3 sin beste praksis, metoder fra verdenskjente produsenter og ISO-kvalitetskrav.

Denne metodikken reglementerer:

 • Levering av tjenester: arbeidsordrer, prosedyrer, registre, servicenivåavtaler (eng. SLA – service level agreement), avvik- og endringsregistrering og administrasjon, ressursstyring, roller, sikkerhet;
 • Teknologiske verktøy, beregnet på å overvåke og administrere databaser, maskinvare, OS, samt for sikkerhetskopierings løsningers revisjon og overvåking.
 • Anbefalinger og rapporter: inkluderer problem- og avviksstatistikk i henhold til SLA, teknologisk KPI overvåking og anbefalinger, DBMS-lisensiering, osv.
 • Arbeid med tredjeparter: systeminstallatører, IT-produsenter og leverandører og andre.