Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Prosjektporteføljestyring

Det er nødvendig å samle informasjon fra forskjellige kilder når du gjennomfører mange eller flere prosjekter samtidig.På denne måten kan du overvåke statusen til prosjektenes "helse", menneskelige ressurser og viktige indikatorer for prosjektgjennomføring på ett sted.

En slik mulighet får du ved hjelp av vårt verktøy for Prosjektlederteamet (PMO) (eng. project management office, PMO), og løsningen er rettet mot både næringsliv og offentlig sektor.

Systemet tillater sanntidsovervåking av beregninger, fremdrift i mange prosjekter, automatisk identifisering av risikoer og vurdering av dem. Ved hjelp av verktøyet er det mulig å se når ansatte som er tildelt prosjekter på lang og kort sikt er opptatte, avgjøre om det er for lite eller for mye avsatt tideller hvis det er overlapping i planleggingen.

Denne løsningen  kombinerer alt fra økonomi, omfang og fremdrift i prosjekter, fåoversikt og styre   mange prosjekter samtidig, og å løse følgende oppgaver:

  • Presentasjon og styring av aggregert informasjon om prosjektporteføljens kritiske parametere (prosjektenes "helse");
  • Aggregert presentasjon og styring menneskelig ressursbelastning og etterspørsel av prosjektportefølje;
  • Prognoser av selskapets økonomiske situasjon og menneskelige ressursbehov;
  • Risikostyring av prosjektportefølje.

Systemet lar deg også bruke funksjoner utenfor den klassiske prosjektporteføljestyringen:

  • Overvåke og modellere selskapets økonomiske situasjon
  • grensesnitt mot CRM-systemet (eng. customer relationship management, CRM),
  • mulighetsanalyse, kvalifikasjon og regnskap,
  • modellering av selskapets årsresultat.

Systemet for prosjektporteføljestyring er fleksibelt og det setter enkelt relevante parametere. Systemet er klargjort for integrasjon med" Jira", "SpiraTest", "Microsoft Office".