Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Kommunalt skatteprogram

Kommuneskatteprogrammet (SMP) er et system for regnskapsføring av kommuneadministrerte skatter (tomt, leie av eiendom, osv.), avgifter ( eie og registrering), tillatelser (byggearbeid, utplassering av reklame, organisering av offentlig messe, osv.), bevillinger (for detaljhandel med alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer, uemballerte oljeprodukter, transport av passasjerer osv.).

Selvbetjeningsmodulen integrert i systemet gjør at kommuner og innbyggere raskt og enkelt kan bruke elektroniske tjenester.

Nytte av SMP:

SMP kan kobles til hvor som helst der det er internett tilkobling, så det er ikke nødvendig å ha installert SMP på alle ansattes datamaskiner.

Dette systemet tillater å utføre store operasjoner (beregne skatter, fylle ut betalingsmeldinger, osv.). Mange prosesser er automatiserte, noe som gjør rutinearbeid mer effektivt og raskere.

Systembrukere kan utføre dataanalyse mye enklere og mer praktisk. Kunder får tilgang til nødvendig informasjon (om objektene som skal regnskapsføres, beregnet skatt, betalingsmeldinger, utførte betalinger osv.), derfor reduseres servicekostnadene betydelig.

SMP fordeler:

 • Alle kommunale skatter og bompenger (avgifter) regnskapsføres i ett system;
 •  Et felles register over kommunale betalere og andre data knyttet til betalere, felleskonto er mulig, samt felles gjeldsadministrasjon;
 • Mulige opplastinger fra Folkeregisteret, Enhetsregisteret og Eiendomsregistrene;
 • betalings data lastes inn og regnskapsføres automatisk;
 • Elektroniske tjenester ytes til skatteyter i henhold til en individuell modul opprettet for brukeren, der personen kan se data som kommunen har samlet inn om ham eller henne, innsendte betalingsmeldinger for alle skatter og avgifter, og mottatte betalinger;
 • Elektroniske fakturaer leveres ved sending av betalingsmeldinger, og reduserer dermed kommunale kostnader.

SMP moduler:

 • Eiendomsskatt modul;
 • Dyreregister og gebyrmodul;
 • Lisensadministrasjonsmodul;
 • Eiendomsadministrasjon modul;
 • Selvbetjent nettsted;
 • Ytelsesanalysemodul.