Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Modernisering av finansielle tjenester levert av Kirgisistans Post

Kirgisistan
Offentlig forvaltningTjenester til befolkningenØkonomi

Novian Technologies har sammen med et annet selskap som tilhører INVL Technology gruppen – Etronika, digitalisert leveringen av kirgisiske post finanstjenester til landets befolkning. I et fjell land med en befolkning på mer enn 6 millioner, hvorav noen bor i avsidesliggende områder, har dette ført til raskere tilgang til finansielle tjenester, reduserte administrative kostnader og økt pålitelighet av finansielle posttjenester. Prosjektet iverksatt av litauiske selskaper er et av flere store prosjekter i Kirgisistans økonomi sektor utviklingsprogram finansiert av Verdensbanken.

Situasjon

Kirgisistan er en region i fjellområder, en stor del av landets befolkning befinner seg på vanskelig tilgjengelige steder, langt fra hoved byene i landet. Postkontorer lokalisert over hele landet er også praktiske ved at de også leverer finansielle tjenester til befolkningen.

Problemstilling

Ettersom landet moderniseres, møtte ikke systemet som ble brukt av den kirgisiske posten lenger behovene til den voksende befolkningen. Akselererende prosesser krevde raske, effektive og omfattende tjenester levert på postkontorer. Dessuten samsvarte ikke manuelle tjenester gitt ved enkelte postkontorer viktige internasjonale krav for finansielle tjenester, som internasjonale regelverk for å bekjempe hvitvasking.

Løsning

For å digitalisere og fremskynde leveringen av grunnleggende finansielle tjenester til landets befolkning, brukte det statseide selskapet Kyrgyz Pochtasy hjelp fra IT-infrastruktur løsningsselskapet Novian Technologies (daværende BAIP) og finans teknologiselskapet Etronika.

Novian Technologies fungerte som hovedentreprenør i dette prosjektet, ansvarlig for å koordinere gjennomføringen av prosjektet og gjennomføringen av den teknologiske delen, dvs. design, forsyning og installasjon av kritisk IT-infrastruktur.

I løpet av prosjektet skapte selskapet en moderne grunnleggende IT-infrastruktur, samt en sikkerhetskopi og forretnings kontinuitets infrastruktur og moderniserte arbeidsplasser, sikkerhetssystemer, utført kabling og andre arbeider som kreves for moderne infrastruktur.

Etronika – selskapet har tilpasset og implementert en post administrasjonsløsning i den kirgisiske posten og koblet sammen mer enn 100 partnere som tilbyr over 200 tjenester i post nettverket.

Resultat

I løpet av prosjektet installerte og moderniserte Novian Technologies 550 postkontorer, noen av dem i fjellrike, vanskelig tilgjengelige områder. Det nye systemet lar postkontoret sentralt administrere tjenestene til partnere og ga post kunder tilgang til finansielle tjenester.

Etter prosjektet for å digitalisere posttjenester, har Kirgisistan anskaffet verktøy for rask organisering og integrasjon av lokale finans overførings tjenester og forenkle arbeidet med bedriftskunder som leverer finansielle tjenester gjennom post nettverket.

Løsningen som er implementert og tilpasset i løpet av prosjektet sikrer også at de finansielle tjenestene som tilbys overholder internasjonale og nasjonale krav mot hvitvasking. Innbyggerne i landet har følt fordelene med endringer i virkeligheten gjennom tilgjengeligheten og enkelheten til tjenestene og staten fant fordelene i sparte penger, kvalitet på finansielle tjenester og datasikkerhet.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss