Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Personvernerklæring for jobbsøkere

Når du søker på jobb hos et hvilket som helst Novian-selskap via Novian-nettstedet, overføres dine personopplysninger til det spesifikke selskapet, som anses å være behandlingsansvarlig med hensyn til dine personopplysninger. Novian-gruppen består av: Novian UAB, Novian Technologies UAB, Novian Systems UAB, Novian Pro UAB, Zissor AS og Novian Eesti OU.

I denne personvernerklæringen informerer behandlingsansvarlig deg om at personopplysninger vil bli behandlet om alle søkere som søker om ansettelse hos oss for følgende formål:

a) Tilrettelegging av utvelgelsesprossessen for ansettelse av en ny medarbeider;

b) Evaluering av ferdigheter og kvalifikasjoner;

c) Kostnadsoptimalisering, dvs vedlikehold av en database med egnede kandidater for bruk under enhver fremtidig utvelgelsesprosess.

Vi behandler fortløpende personopplysninger i søkernes CV og andre dokumenter som de har utlevert i prosessen for å ansette ansatte. På slutten av den respektive utvelgelsesprosessen vil dataene (inkludert CV-er) som er utlevert av søkerne som ikke er valgt, bli slettet umiddelbart, med mindre en søker angir noe annet.

Vårt behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysningene til søkere er:

  • Berettigede interesser til den behandlingsansvarlige (valg og ansettelse av de best egnede medarbeiderne, optimalisering av tid og økonomiske ressurser for søket etter potensielle kandidater) (i forhold til formålene nevnt i paragraf (a) og (b) ovenfor);
  • Samtykke til behandling av data etter slutten av utvelgelsesprosessen (i forhold til formålet nevnt i paragraf (c) ovenfor)

I denne prossessen har du følgende rettigheter:

  • Få tilgang til opplysningene dine og bli informert om hvordan de behandles (rett til innsyn);
  • Be om retting av personopplysninger eller, under hensyn til formålene med behandlingen av personopplysninger, få rettet ufullstendige personopplysninger (rett til retting);
  • Oppnå sletting av opplysningene dine (rett til sletting og «rett til å bli glemt»);
  • Be om at behandlingsansvarlig begrenser behandlingen av personopplysninger (rett til begrensning av behandlingen);
  • Utøve retten til dataportabilitet (rett til dataportabilitet);
  • Der behandlingen er basert på en legitim interesse eller basert på ditt samtykke, protestere mot behandlingen eller, hvis ditt samtykke er gitt, trekke tilbake gitt samtykke når som helst;
  • Send inn en klage til Statens datatilsyn.

Vi bekrefter at vi behandler personopplysninger i tråd med kravene i gjeldende lovgivning og instruksjonene fra reguleringsmyndighetene. Selskapet tar alle rimelige tekniske og administrative tiltak og vil beskytte dataene vi samler inn mot tap, uautorisert bruk og endring. Våre ansatte har forpliktet seg under en skriftlig taushetserklæring til ikke å avsløre eller spre arbeidsplassinformasjon, inkludert informasjon om søkere, til noen tredjepart.

Hvis du oppgir referansene dine, vennligst informer dem om at du har gitt kontaktinformasjonen deres til oss, og at vi kan kontakte dem innen kort tid. Uten ditt samtykke vil vi ikke kontakte nåværende arbeidsgiver, og vi kan kontakte dine tidligere arbeidsgivere ved å varsle deg separat.

Hvis du sender inn personopplysninger når du søker på en jobb hos et hvilket som helst selskap i Novian, men ikke søker på en bestemt stilling, vil slike opplysninger bli oppbevart i ett år og kan brukes til å søke etter kandidater til å fylle ledige stillinger i selskapene i Novian-konsernet.

Hvis du søker på en spesifikk stilling i et hvilket som helst Novian-selskap og ikke gir samtykke til en lengre datalagringsperiode, vil slike personopplysninger bli oppbevart til slutten av utvelgelsesprosessen og i ytterligere tre måneder etter slutten av utvelgelsesprosessen.

Hvis du søker på en spesifikk stilling hos et hvilket som helst Novian-selskap og gir samtykke til bruk av slike personopplysninger når vi søker etter kandidater til andre stillinger, vil slike opplysninger oppbevares i ett år og kan brukes til å søke etter kandidater til å fylle ledige stillinger i Novian selskapene.

Vi vil være tilgjengelig for å svare på alle spørsmål du måtte ha angående behandlingen av personopplysninger i Novian-gruppen på e-postadresse dap@novian.lt.

Samtykke til videre behandling av søkerens personopplysninger

Hvis du ønsker at behandlingsansvarlig skal beholde CV-en din og andre data som er samlet inn under ansattelsesprosessen i ytterligere 1 (ett) år for fremtidige jobbtilbud fra Novian-gruppen, vennligst angi dette ved å merke av i den aktuelle boksen nederst i spørreskjema. Vær oppmerksom på at du har rett til å motsette deg behandlingen av opplysninger eller, hvis du har gitt ditt samtykke, til å trekke tilbake samtykket når som helst. Slik tilbaketrekning vil ikke ha negativ innvirkning på denne eller noen fremtidig ansettelsesprosess.

Oppdatert 07/10/2023

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss