Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Teknologi bidrar til aktivitetene til Fondet for Europeisk bistand til de mest utsatte

LitauenEuropa
Sosiale tjenesterTjenester til befolkningen

Fondet for Europeisk bistand til de mest utsatte har som mål å redusere antallet mennesker som står i fare for fattigdom og/eller sosial ekskludering. Fondet støtter nasjonale ordninger som gir ikke-økonomisk bistand til de mest utsatte. For mer effektivt å administrere fondets aktiviteter i Litauen, har selskapet Novian Systems laget et enhetlig administrasjons og prosessautomatiserings informasjonssystem. Utviklingen av dette systemet ble preget av dets kompleksitet, oppgaven inkluderte vedlikehold og analyse av ulike data, indikatorer, dannelse av ulike rapporter, arbeid med data og andre behov.

Situasjon

Fondet for Europeisk bistand til de mest utsatte (eng. European Aid Fund for the Most Deprived -FEAD) har som mål å fremme sosial samhørighet i EU ved å bidra til Europa 2020-strategiens mål om å redusere antall mennesker som står i fare for fattigdom og/eller sosial ekskludering ved å støtte nasjonale ordninger, hjelpe av partnerorganisasjoner gis ikke-økonomisk bistand til de mest utsatte.

I Litauen gis FEAD-støtte gjennom mat, hygieneprodukter og tiltak for sosial inkludering.

Problemstilling

For å administrere fondet mer effektivt i Litauen, ble det besluttet å lage et nytt informasjonssystem som ville tillate datastyrt administrasjon av FEAD – dvs. sentralisert og systematisk forvaltning av informasjon knyttet til forvaltningen av dette fondet.

Løsning

Utviklingen av FEAD-informasjonssystemet skilte seg ut for sin kompleksitet: oppgaven inkluderte overvåking og analyse av ulike data, indikatorer, ulike rapporter, dataeksport og import mellom individuelle delsystemer, moduler, elektronisk datalevering og datainnsamling og lagring av data relatert til prosjektadministrasjon.

Systemet ble utviklet av teamet Novian Systems (daværende Algoritmų Sistemos), som også utførte analysen og detaljerte kravene.

Det nye systemet ble implementert ved å tilpasse kildekoden til programvaren som kreves for administrasjonen av Intern Sikkerhets Fund. Denne programvaren ble anskaffet av det sentrale prosjektstyring byrået ved å bruke den årlige finansieringen av Ytre grenser-fondet i 2013 under gjennomføringen av prosjekt nr. ISF13 / 7.1 «Teknisk assistanse til ansvarlig myndighet».

Det ble også utarbeidet dokumentasjon av FEAD informasjonssystem, testdrift ble utført og personalet fikk opplæring.

Resultat

FEAD-informasjonssystemet gir mulighet for digitalisering og implementering av datainnsamling, analyse og administrasjon, generering av ulike rapporter for å oppnå indikatorene for det operasjonelle programmet, økonomisk og fysisk fremgang.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss