Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

E-resept – mer effektivt arbeid for leger og mer bekvemmelighet for pasienter

Litauen
HelsevernTjenester til befolkningen

E-helsesystemet i Litauen administreres av det litauiske register senteret og skiller seg ut etter mengden data som behandles. En av de viktigste delene fra 2015 og utover er drift av e-resepter. Ved å utnytte denne muligheten ble det utstedt mer enn 10 millioner e-resepter kun i 2019. Det sentraliserte elektroniske resept utstedelses og behandlingssystemet ble utviklet og implementert av selskapet Novian Systems.

Situasjon

Før e-resepten dukket opp i Litauen, ble legen, etter å ha mottatt pasienten, tvunget til å bruke mye tid på å skrive. Som et resultat ble pasientbesøk til helseinstitusjoner forsinket og leger kunne ta imot færre personer. Papirresepter var også ubeleilig – lett å miste eller glemme.

Problemstilling

For å løse problemet var det nødvendig ikke bare å organisere det juridiske rammeverket på riktig måte, men også å lage et informasjonssystem for e-resept. Ved utviklingen var det viktig å kjenne til både de relevante teknologiske verktøyene og selve feltet, dets juridiske regulering.

I tillegg til den store mengden informasjon den behandler, dekker systemet et bredt spekter av helsevesens kjeder, fra helsepersonell, farmasøyter og institusjoner som sikrer helsetjenestens finansiering til sluttbrukeren – pasienten.

Løsning

Programmerings selskap Novian Systems (daværende Algoritmų sistemos) påtok seg å sikre den teknologiske delen av løsningen å lage og implementere et sentralisert system for utstedelse og behandling av elektroniske resepter.

Resultat

Den opprettede muligheten til å utstede e-resept fremskynder forskrivningsprosessen for både pasienter og apotek, samt helseinstitusjoner. Dens relevans bekreftes også av det faktum at kun i 2019, mer enn 10 millioner e-oppskrifter ble gitt ut.

Et sentralisert elektronisk forskrivnings- og styringssystem er utviklet og implementert for å sikre at pasienter som har e-resept vil kjøpe den foreskrevne medisinen på apoteket med et identitetsdokument. Som et resultat blir kundeservicen i apotek raskere. Resepter har også blitt klarere og lettere å lese enn håndskrift, noe som gjør prosessen med å utlevere reseptbelagte legemidler på apotek enklere.

På den personlige kontoen på helseportalen kan pasienter alltid se hvilke resepter som er utstedt til dem, motta meldinger eller påminnelser om kansellerte eller utvidede elektroniske resepter. E-reseptsystemet gjorde det også mulig for leger å jobbe mer effektivt. De trenger ikke lenger bruke papir veiledninger – søket etter medisin i det elektroniske systemet kan gjøres både med det spesifikke navnet på legemidlet og det vanlige navnet på virkestoffet. Dessuten oppgir legene nødvendig informasjon om bruken av legemidlet i resepten og ved å logge inn på systemet kan de forsikre seg om at pasienten har kjøpt de foreskrevne medisinene.

Så leger kan bruke mer tid på pasienter og velge den mest passende behandlingen. Også kan legene i noen tilfeller skrive ut resepter uten engang å møte pasienten, men bare ved å ha en samtale på telefonen.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss