Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Elsis PRO blir en del av Litauens forening for nasjonal forsvarsindustri

2022 / 09 / 21
2 MIN. LESING

I august 2022 ble Elsis PRO, et programmeringsselskap i Novian-gruppen, medlem av Litauens forening for nasjonal forsvarsindustri.

Selskapet har jobbet i forsvarsfeltet siden 2004 og har implementert ulike prosjekter for taktisk forsvarskommunikasjon, i tillegg til prosjekter som Alliance Ground Surveillance (NATO AGS) Programme ogEuropean Defence Industrial Development Programme (EDIDP).

«Arbeid i forsvarsfeltet er preget av teknologiske utfordringer. Vi jobber aktivt i denne sektoren, og vi tror at erfaringen og anvendt moderne teknologi kan bidra til utvikling av relevante forsvarsløsninger», sier Rimvydas Janciauskas, Dagligleder i Elsis PRO.

Elsis PRO har deltatt i NATO AGS siden 2013, og i EDIDP siden 2019.

Ved å bli medlem av Litauens forening for nasjonal forsvarsindustri, forventer selskapet å være mer aktivt representert i nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner, ifølge selskapets CEO. «Medlemskapet i foreningen vil  gi oss tettere samarbeid med andre selskaper i denne industrien, slik at det blir enklere å gjennomføre felles prosjekter og skape avanserte løsninger», sier R. Janciauskas.

Elsis PRO aktiviteter inkluderer ikke bare utvikling og integrasjon av informasjonssystemer, men også bruk av løsninger for kunstig intelligens, smart data utveksling, big data analyse med mer.

Litauens forening for nasjonal forsvarsindustri ble etablert i 2015, og har mer enn et dusin medlemmer.

Foreningen tar sikte på å forene litauiske produsenter og vitenskapelige organisasjoner for å styrke Litauens forsvarspotensial, og fokuserer også på å skape produksjonskapasitet som vil sikre effektiv funksjon av Litauens forsvars- og sikkerhetssystem i fredstid og enda mer i krisesituasjoner. Videre vil foreningen strebe etter å oppmuntre litauisk industri og vitenskapssektor til å delta i forsyningskjeden til NATOs og EUs forsvarsindustri.

Foreningen er forpliktet til å være en pålitelig partner som samarbeider og gir råd om forsvarsindustri og vitenskapelige spørsmål til litauiske statlige og ikke-statlige institusjoner. Samarbeid med NATO- og EU-relaterte organisasjoner, og representasjon av medlemmer i internasjonale organisasjoner er også blant foreningens mål.

Elsis PRO, etablert i 2004, utvikler programvareløsninger for offentlig administrasjon, finans og skatt, helsevesen, utdanning, forsvar og sikkerhetssektoren. I oktober 2021 sluttet Elsis PRO seg til Novian-gruppen som spesialiserer seg på programvareutvikling og IT-infrastrukturtjenester.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss