Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Elsis PRO er blant grunnleggerne av Litauisk Romteknologikomité

Nyheter
2021 / 11 / 15
2 MIN. LESING

Romteknologiselskaper slo seg sammen og etablerte den Litauiske Romteknologikomiteen. Etableringsavtalen ble undertegnet 15. November 2021. Blant grunnleggerne av komiteen finner vi et av Novian gruppen sine selskap, Elsis PRO, som spesialiserer seg på informasjonssystemer og programvareoppretting. Visoriai Informasjonsteknologipark er også en del av komiteen.

Det er forutsatt at komitémedlemmene vil ta sikte på å samle medlemskunnskap og -ressurser i prosessen med å skape og implementere innovative romteknologier. Dette for å tiltrekke investeringer til utviklingen av nevnte teknologier og å oppmuntre til å skape romteknologirelatert kunnskap i et akademisk fellesskap. Et av målene for komiteen er representasjon av den Litauiske romsektoren i landet så vel som i internasjonale organisasjoner og prosjekter.«Romteknologisk industri vokser og utvikler seg raskt over hele verden. Den etablerte komiteen er et solid skritt i riktig retning mot utviklingen av denne lovende industrigrenen i Litauen», sier Rimvydas Janciauskas, daglig leder i Elsis PRO.

Elsis PRO har lansert ulike romrelaterte prosjekter. En av dem er «Galaxy» prosjektet, som ble fullført i 2020 og sponset av den Europeiske romfartsorganisasjonen. Målet med prosjektet var å løse problemene nanosatellittene hadde i kommunikasjon mellom hverandre og med stasjonen på jorden. Prosjektet foreslo en systemarkitektur, definerte systemkrav og formatene for datautveksling. Det er planlagt å starte neste fase av dette prosjektet innen utgangen av 2021 og å utvikle datautvekslingsplattformen for «Galaxy» nanosatellitt sverm.

Elsis PRO er også i gang med andre romrelaterte prosjekter, blant annet en AI-teknologibasert prototype av romovervåkingsplattform og etableringen av en avansert prototype for defensivt romsystem. Funksjonene til et slikt system er basert på kunstig intelligens og maskinlæring. Disse prosjektene tar sikte på å sikre sikkerheten til EU-rommet.

Siden etableringen i 2004 har Elsis PRO opparbeidet seg erfaring med å lage programvareløsninger for offentlig forvaltning, finans og skatt, helsevesen, utdanning, forsvar og sikkerhetssektoren. Elsis PRO ble med i IT-infrastrukturtjeneste- og programmeringsgruppen fra 22. november 2021.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss