Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Novian går videre med ambisiøse teknologiprosjekter

Nyheter
2021 / 09 / 13
4 MIN. LESING

Novian gruppens IT-infrastruktur og programvaretjenester hadde en samlet omsetning på EUR 9,9 millioner i første halvår i år, en nedgang på 6,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Gruppens samlede EBITDA var EUR 0,6 millioner og falt 21 %. Novian gruppens driftsresultat for seks måneders perioden var EUR 0,32 millioner og falt 23,5 % sammenlignet med første halvår 2020, da det var EUR 0,41 millioner.

«I år utmerker Novian seg med ambisiøse prosjekter innen teknologi- og programvaretjenester.Dette gjelder alt fra installasjon og vedlikehold av hyperkonvergerte IT-infrastrukturplattformer ved Litauens jernbaner til etableringen av moderne informasjonssystem «Saule» for offentlige anskaffelser. Vi setter pris på slike komplekse og vekstfremmende utfordringer – implementering av komplekse prosjekter med moderne og effektive løsninger er en del av Novian,» sier Evaldas Rekus, Novian dagligleder.

Han bemerker at resultatene for første halvår ble påvirket av ujevn markeds etterspørsel og svingninger i verdien av amerikanske dollar, og at konsernets selskaper for øyeblikket har vendt tilbake til sin vanlige rytme. «Den økonomiske ytelsen ble også påvirket av arbeidet med å øke andelen langsiktige avtaler om administrerte tjenester, som gir kundene stabilitet og kunnskap om kostnadene rundt IT-tjenester flere år i forveien. Mens det på dette stadiet for oss betyr større investeringer for å fremme disse tjenestene og en flytting av noen inntekter til fremtidige perioder, vil det å ha kontrakter for flere år sikre stabile inntekter av den typen,» sier Evaldas Rekus. Næringslivets andel av inntektene har vokst fra 33 % i 2019 til 44 % i første halvår i år og finanssektorens har økt fra 17 % til 23 %, mens andelen av inntektene fra offentlig sektor har krympet fra 44 % til 28 %.

«I begynnelsen av året fortsatte vi å foredle gruppens driftsområder med fokus på integrerte tjenester og ga mye oppmerksomhet til fellesaktivitetene til de fusjonerte selskapene Novian Systems og Acena,» sier lederen. Med tanke på markedets behov for digitalisering, sier han, tilbyr Novian gruppen relevant programvare, forretningsanalyse og prosess automatiserings løsninger samt kritiske IT-infrastruktur administrerte tjenester, og implementerer digitiseringsprosjekter av ulikt nivå.

Novian er unik i regionen i sin evne til å drive storskala digitiserings prosjekter og tilpasse digitisert materiale for videre bruk. For tiden gjennomfører Novian Technologies, sammen med de andre Novian gruppeselskapene Andmevara Services OU og Zissor, prosjekter for å digitisere dokumenter og laste dem opp til relevante systemer i Litauen, Estland og Moldova. Geografien til konsernets aktiviteter i første halvår omfattet over 30 land. Som i første halvår i fjor var andelen av omsetningen i utlandet på 32 %.

Novian Technologies fullførte viktige prosjekter i Litauen og Kirgisistan

Novian Technologies, det viktigste Novian selskapet som jobber innen teknologiområdet, hadde en omsetning på EUR 7,2 millioner i første halvår av 2021, eller 8,5 % mindre enn i samme periode i fjor. Selskapets driftsresultat var uendret på 0,48 millioner euro. Andmevara Services OU i Estland og Andmevara SRL i Moldova opererer også i gruppens teknologiområde.

«Første halvår i år er skilte seg fra andre år på bakgrunn av antallet store prosjekter som er fullført og nye som er startet. En av de mest interessante er ved «Litauens jernbaner», hvor vi skal oppgradere og vedlikeholde ekstremt kritisk hyperkonvergert IT-infrastruktur. Vi ser også et økende behov i markedet for digitiseringstjenester og mange organisasjoner som er opptatt av å forlenge levetiden til maskinvaren. Vi bygger betydelige internasjonale partnerskap. Og vi har gjenopptatt reise og arbeid for kunder i Afrika og andre fremmede land – forretningsprosesser går gradvis tilbake til deres tidligere pre-pandemiske kurs», sier Gytis Umantas, Novian Technologies dagligleder.

Verdt å merke seg blant årets viktigste prosjekter er installasjonen av en dataklynge med høyytelse ved Vilnius universitetets fakultet for matematikk og informatikk. I tillegg fullførte vi første faseav et statlig sky- og installasjonsprosjekt ved moderniseringen av det Kirgisiske postsystemet. Sammen med Andmevara Services OU og Zissor pågår digitisering av dokumenter i «Vilniaus Vandenys» og «Vilniaus Silumos Tinklai». Arbeidet med å digitisere titalls millioner sider for Estlands nasjonale arkiv og Moldovas matrikkelarkiv pågår også.

Novians teknologi område selskaper har tjent den største delen av inntektene sine i år fra bedriftssektoren, med 50 %, som er opp fra 36 % i 2019. Andelen av inntektene deres fra finanssektoren har steget til 25 % fra 20 %, mens offentlig sektors andel av inntektene har falt til 21 % fra 39 %. Litauen sto for 69 % av omsetningen i dette forretningsområdet, mens nivået i første halvår 2020 var 70 %. Det er gjennomført prosjekter i 32 land i år. Teknologiselskapene fokuserer sterkt på kritisk IT-infrastruktur, nettsky databehandling, moderne digitale arbeidsområder og andre teknologiske løsninger.

Novian Systems for å modernisere det sentrale informasjonssystemet for offentlige anskaffelser

Novian hovedselskap innen programvaretjenester – Novian Systems, hadde en omsetning på EUR 1,5 millioner i første halvår i år, eller 3,6 % mindre enn i samme periode i fjor. Driftsunderskuddet for perioden, på EUR 70.000, var opp fra EUR 19.000 i første halvdel av 2020 (etter sammenslåingen av Novian Systems og Acena på slutten av 2020, gjenspeiler driftsresultatene deres aggregerte tall). Andmevara AS i Estland opererer også i Novian gruppens programvare tjenesteområde.

«Vi er glade for å bidra i prosjekter av så stor betydning for Litauen som etableringen av det moderne informasjonssystemet for offentlige anskaffelser «Saulė». Vi ser også økt etterspørsel etter raskt bygde løsninger basert på banebrytende teknologier», sier Paulius Vaitkevicius, leder for forretningsutvikling i Novian Systems. Han bemerker at gruppens selskaper på dette området også tilbyr dataanalyse, robotikk og kunstig intelligens løsninger.

Novian selskapene som jobber i programmeringsområdet har gjennomført prosjekter i 8 land i år. Av inntektene deres ble 76 % tjent i Litauen, opp fra 72 % i første halvår i fjor. Mens offentlig sektor var kilden til mest inntekt også i år, har inntektsandelen siden 2019 falt fra 64 % til 56 %. Næringslivets andel av inntektene har ikke endret og er rundt 24 %, mens finanssektorens andel har vokst fra 4 % til 16 % og akademisk sektors andel har gått ned fra 6 % til 2 %.

Spesielle prosjekter i rapporteringsperioden inkluderer utvikling av ESKIS (Skattebetalers elektroniske utdannings, rådgivnings- og informasjonstjeneste) samt implementering av automatiseringsløsninger for et kommunalt avfallsinnsamlingssystem ved Visagino bustas og digitalisering og automatisering av fraktbrevs prosessen for melkeinnhenting i landbrukssamvirket Pienas LT.

Zissor fortsatte med digitiseringen av aviser

Det norske selskapet Zissor, en leverandør av medieovervåkings programvare og digitiserings tjenester, hadde en omsetning på EUR 484.000 i første halvår (65,2 % mer enn i første halvår 2020), mens driftsresultatet var EUR 102.000, eller 7,8. ganger beløpet i samme periode i fjor. Selskapet tjente den største delen av omsetningen, 44 % i Storbritannia, med 18 % i Sverige og 13 % i Norge, og gjennomførte også prosjekter i Tyskland og andre steder.

Bemerkelsesverdig blant Zissors prosjekter er digitiseringen av arkivene til den norske avisen Vesterålen, der Zissor digitiserte hele avisens arkiv på 200 000 sider for årene 1921-2010. I tillegg arbeides det i samarbeid med Visiolink med å digitisere tyske aviser – prosjektet innebærer å konvertere PDF-sider til artikler og bilder og generere XML-koder. Zissor digitiserer også den danske avisen Ingeniøren.

Novian gruppens selskaper opererer i de baltiske landene, Norge og Moldova. Novian gruppen av virksomheter eies av INVL Technology, et selskap som investerer i IT-virksomheter.

Presentasjon: Novian-gruppens resultater for 1. halvår 2021 (på engelsk).

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss