Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Novian gruppen ser muligheter innen stordata og superdatamaskiner

Nyheter
2020 / 09 / 04
3 MIN. LESING

Virksomhetene i Novian IT-infrastruktur- og programvaregruppe hadde en samlet omsetning på EUR 10,5 millioner i første halvår i år, EUR 45 000 mer enn i tilsvarende periode i 2019. Ifølge ureviderte tall var den aggregerte EBITDA for konsernets virksomheter 0,8 millioner EUR og økte 2,7 ganger sammenlignet med første halvår 2019. Novian gruppen oppnådde et nettoresultat på 0,3 millioner EUR for seksmånedersperioden; i samme periode i fjor hadde den et netto tap på 0,2 millioner euro.

Selv om konsernets selskaper møtte utfordringer knyttet til coronavirus pandemien – noen av dem, spesielt mellomstore bedrifter, midlertidig reduserte operasjoner – holdt likevel konsernet inntektene på et nivå tilsvarende fjorårets, takket være en økning i store komplekse prosjekter og forretningsbehov knyttet til hjemmekontor i middels store bedrifter.

«Konsernets struktur har blitt strømlinjeformet ved inngangen til året, og selskapene fortsetter målrettet sine aktiviteter innen IT-infrastruktur, programvaretjenester og digitisering, med fokus på tjenester og produkter som også vil møte de fremtidige behovene til virksomheten. og organisasjoner. Geografisk fortsetter vi å ha som mål å ekspandere i de baltiske landene og i Norge, sier Arturas Zdanavicius, fungerende dagligleder i Novian.

Vekst i superdatamaskinprosjekter

«Vi ser spesielt gode framtidsutsikter innen superdatamaskiner. Allerede i år har volumet av prosjekter på området vokst, og vi tror det vil øke i fremtiden også, sier Gytis Umantas, teknologisjef i Novian og BAIP dagligleder. Det estiske selskapet Andmevara Services OU og dets datterselskap i Moldova, Andmevara SRL, opererer også innen teknologiområdet.

I første halvdel av året var det et par prosjekter som skilte seg ut: distribusjon og integrering av en sky for den Litauiske staten og klimatjenestesenter prosjektet for Samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika (SADC), der klimaendringer og værvarslingsløsninger implementeres i 14 afrikanske land. )

I juni i år ble det også signert en kontrakt om installasjon av høyytelsesdatasenter ved Vilnius universitetets fakultet for matematikk og informatikk. Det nye utstyret vil muliggjøre rask og effektiv gjennomføring av forskning innen utvikling av kunstig intelligens (AI), nevral nettverkstrening og databehandling, i tillegg til andre forskningsaktiviteter som har behov for storskala databehandling.

Undersøkelse av stor data muligheter

Novian selskapene som jobber med programvareutvikling satser også på kompetansebygging. «Vi streber etter å være en teknologipartner som går i takt med behovene til virksomheter og organisasjoner. For øyeblikket er vi i stand til å tilby et komplett spekter av programvaretjenester og dykker også dypere inn i stordata, kunstig intelligens og andre områder, sier Elena Vengriene, leder for programvarevirksomhet i Novian og Algoritmu Sistemos dagligleder.

Dette ble muliggjort på grunn av strømlinjeformingen av programvareselskapenes struktur i begynnelsen av dette året. Med oppkjøpet av Acena, ble Algoritmu Sistemos produktportefølje utvidet ved å legge til løsninger for forretningsintelligens og prosessautomatisering. Denne synergien gjør det mulig å tilby kundene bredere digitale transformasjons- og programvareløsninger. Estlandbaserte Andmevara AS opererer også på programvareområdet.

Programvareselskapene gjennomførte i første halvår i år prosjekter for å utvikle den Litauiske statens skattetilsyns informasjonssystem for personskatt og medå utvikle og modernisere Arbeidstilsynets informasjonssystem for kontinuerlige overvåking av arbeidsforholdene på arbeidsplassen. De bidro også til å lage og utvikle et informasjonssystem og registre for det estiske patentkontoret, og bidro til å gi råd til skattemyndighetene i Zanzibar i et prosjekt for å distribuere et virtuelt system for administrasjon av skattemessige enheter.

Utvidet produktportefølje i Norge

Zissor, basert i Norge, fokuserer på å utvide sin kundeportefølje ved å tilby sin medieovervåkingsprogramvare og sine digitiseringstjenester over hele verden. De har også utvidet sin portefølje av tilbud med programvare- og IT-infrastrukturprodukter og -tjenester fra Novian gruppens selskaper. De gjør det mulig å gi bedrifter og organisasjoner en full portefølje av IT-tjenester, og for offentlige institusjoner å gjennomføre en rekke prosjekter av både kommunalt og nasjonalt nivå.

Novian gruppen økte inntektene fra prosjekter i Litauen i første halvår i år. De utgjorde 68 % av de totale inntektene (57 % i fjor) og, sammenlignet med første halvår i fjor, vokste de 21 % til 7,2 millioner euro. Av de totale inntektene var 10 % i Estland og 6 % i Norge. Novian gruppens selskaper i de baltiske landene, Norge og Moldova sysselsetter totalt ca. 180 fagpersoner.

Novian gruppen eies av INVL Technology, et selskap som investerer i IT-virksomheter.

Presentasjon av Novian grupperesultater for 1. halvår 2020 (på engelsk).

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss