Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Novian samler gruppes hoved selskaper under eget navn: skal tilby integrerte tjenester

Nyheter
2020 / 12 / 09
3 MIN. LESING

Etter hvert som digital transformasjon tar fart, har Novian IT-infrastruktur- og programvaretjenester som mål å styrke sine posisjoner internasjonalt og øke verdien for kundene ved å tilby integrerte tjenester. For det formålet har Novians hovedselskaper, BAIP og Algoritmu Sistemos, endret navn og begynte fra 8. desember å operere som henholdsvis Novian Technologies og Novian Systems. En ny nettside for Novian gruppen lanseres også: www.novian.io.

«Verden blir mer digitalt og det er et økende behov for raske løsninger for å møte utfordringene som bedrifter, byer og land står overfor på ulike områder, så IT-prosesser blir raskt integrert. Vårt svar er å være det kundene trenger – å kombinere evner og kompetanse, og tilby kundene ikke bare teknologisk kvalitet og fullstendighet, men også hastighet, på nasjonalt, regionalt eller globalt nivå, sier Novian dagligleder Evaldas Rekus.

Det felles navnet Novian, sier han, forsterker gruppens ambisjon om å styrke sin internasjonale anseelse ved å samarbeide mer aktivt på tvers av områdene IT-infrastruktur, programvaretjenester og digitisering. «Denne endringen forsikrer kunden om at uansett hvilken av gruppens selskap de henvender seg til, uansett land, vil de få pakken med tjenester som passer deres behov», sier Rekus.

Han sier at navnet Novian som nå dukker opp i selskapenes navn også refererer til at effektive løsninger oppnås gjennom innovasjon. «Konsernets selskaper har mye erfaring, noe som er spesielt verdifullt ved integrering av klassiske og nye teknologiske løsninger. I tillegg får Novian også drivkraft til å løse utfordringer fra prioriteringen den gir til relevante områder som høyytelses dataenheter, digital transformasjon, Big Data og kunstig intelligens», forklarer dagligleder.

I dag er selskapene som er samlet i «Novian» gruppen basert i fem europeiske land og tilbyr mer enn 50 tjenester og løsninger.

Ifølge Novian Technologies dagligleder Gytis Umantas involverer IT i dag alt relatert til utfordringene ved digitalisering av driften, og leverandørene forventes å ha en helhetlig tilnærming til løsninger. «Løsningene vi utvikler er ikke bare basert på vår kunnskap og erfaring, men også på partnerskap med globale produsenter, som lar oss velge det som er best egnet blant mange alternativer. Dessuten kan vi når som helst utvide utvalget av IT-løsninger vi tilbyr med tjenestene til gruppens andre selskaper – fra programvareutvikling til digitisering – eller fungere som en totalentreprenør som leverer alle nødvendige IT-tjenester», sier lederen.

Selskapene i Novian gruppen som jobber innen teknologiområdet er Novian Technologies i Litauen, Andmevara Services OU i Estland og datterselskapet Andmevara SRL i Moldova.

«I dag er det vanskelig å finne et felt der IT-programmer eller applikasjoner ikke brukes. Sammenkoblingen av systemene øker, og utviklingen av dem blir stadig mer komplisert. For at et verktøy skal fungere skikkelig, må utviklerne kjenne til detaljene til de aktuelle IT-verktøyene, behovene til det spesifikke operasjonsområdet og det juridiske rammeverket. Så teamarbeid blant erfarne IT-infrastrukturspesialister er ofte avgjørende, og kombinasjonen av gruppens evner gir nytt kapasitet», sier Elena Vengriene, Novian Systems dagligleder. Hun sier at Novian gruppens selskaper allerede har hatt suksess på en rekke prosjekter i det siste, og at de nå vil styrke dette samarbeidet ytterligere.

I Novian gruppens programvare tjeneste område jobber de litauiske selskapene Novian Systems og Acena, hvor fusjonen til Novian Systems er planlagt i nær fremtid, og i Estland baserte Andmevara AS.

I 2019 kom det norske selskapet Zissor med i gruppen, en leverandør av programvare for medieovervåking, segmentering og digitisering av trykte og skannede dokumenter. Zissor har utvidet sin portefølje av tilbud med programvare- og IT-infrastrukturtjenester og -løsninger fra Novian gruppens andre selskaper.

I årets tre første kvartal hadde Novian gruppens selskaper en samlet omsetning på 17,4 millioner euro, eller 13,7 % mer enn i samme periode i fjor. Av dette var 70 % fra prosjekter utført i Litauen, sammenlignet med EUR 8,9 millioner eller 58,5 % i fjor. Samlet EBITDA for konsernets selskaper var EUR 1,5 millioner, som er 2,7 ganger mer enn i tre kvartaler av 2019. Nettoresultatet for perioden var EUR 0,8 millioner, mot et netto tap på EUR 0,3 millioner i samme periode i fjor.

Novian gruppens selskaper i de baltiske landene, Norge og Moldova sysselsetter omtrent 180 fagfolk. Totalt oppnådde Novian gruppens selskaper inntekter fra 30 av verdens land i løpet av årets tre første kvartaler. Novian gruppen eies av INVL Technology, et selskap som investerer i IT-virksomheter.

Vedlagt: Presentasjon av «Novian» Gruppe (på engelsk).

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss