Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Novian selskaper har fått nye ledere

Nyheter
2023 / 07 / 03
2 MIN. LESING

IT- tjenestegruppen Novian, styrker digitiseringsfeltet. Zissor, et selskap for programvare for mediiovervåking og digitiseringstjenester i Norge, har fått ny leder Artūras Milašauskas, som også vil jobbe som Leder for innovasjon hos Novian Technologies. Ove Dirdal, som har ledet Zissor, har gått av med pensjon.

I juni startet Asta Urmanavičienė, en erfaren IT prosjektleder, som leder for digitiserings tjeneste selskapet Andmevara SRL som opererer i Moldova. Hun erstattet Aivaras Smirnovas i denne stillingen, som ble styrelederen i Andmevara SRL og som fortsetter å jobbe i Novian Technologies.

Novian Gruppens selskaper har et eksepsjonelt teknologisk potensial i regionen for å gjennomføre komplekse storskala digitiseringsprosjekter – fra evnen til å digitisere dokumenter i ulike formater til overføring av tekst, bilder eller opprettelse av nødvendige metadata for digital bruk, og kan også tilby bredere databehandlingsløsninger, sier Novian Technologies administrerende direktør og Zissor styreleder, Gytis Umantas.

Ifølge ham bidrar selskapet Zissor betydelig til konsernets digitiseringserfaring. «Vi setter stor pris på Ove Dirdals arbeid med å stifte Zissor – i dag opererer dette selskapet på en global skala og leverer relevante medieovervåkings tjenester og bidrar til digitisering av ulike publikasjoner. Vi tror at erfaringen til den nye lederen vil gi Zissor et ekstra løft i utviklingen av digitiseringstjenester ikke bare i skandinaviske eller europeiske markeder, men også i fjernere markeder», sa G. Umantas

A. Milašauskas, som ble ny leder for Zissor, har lang erfaring innen IT feltet, hvor han så langt har viet mye oppmerksomhet til digitaliseringsprosesser og teknologiske løsninger av organisasjoners aktiviteter.

Ifølge G. Umantas det forventes at endringene i Andmevara SRL også vil bidra til dens raskere vekst – A. Urmanavičienė, som begynte å lede selskapet, er en erfaren IT leder som har deltatt i gjennomføringen av komplekse IT prosjekter.

Novian selskapene leverer digitiseringstjenester i Litauen, Estland, Norge og Moldova og andre stater, hvor de bidrar til digitisering av arkiver, publikasjoner og biblioteker. Konsernets tekniske muligheter ble utvidet av Novian digitiseringssenter, som startet sin virksomhet i fjor i Tallinn, Estland. Utstyrt med fem typer skannere, kan den skanne fra A4-format dokumenter til komplekse store, gamle aviser, kart.

Data utarbeidet for digital bruk gir mulighet for utvikling av analyse- og optimaliseringsprosesser, og gjør dermed virksomheten til organisasjoner mer effektive. I tillegg kan slike data aksesseres, brukes, analyseres og innlemmes i andre systemer betydelig raskere, og dermed fremskynde prosessene i organisasjonen og redusere kostnadene ved bruk av papirarkiver.

Selskapene som utgjør Novian gruppen opererer innen IT infrastruktur, programmering og digitiseringstjenester. Digitiseringstjenester leveres av Novian Technologies i Litauen, Novian Eesti i Estland, Andmevara SRL i Moldova og Zissor i Norge.

Novian Gruppens samlede inntekter i 2022 nådde 33 millioner Euro og, sammenlignet med før året, økte med 27,9 %. Konsernets EBITDA i rapporteringsperioden var 1,5 millioner Euro og gikk ned med 11,8 % i sammenligningsperioden. Driftsresultatet nådde 0,5 millioner Euro og gikk ned med 39,9 %.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss