Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Novian slutter seg til EnergyTech Digital gruppen

Nyheter
2021 / 11 / 11
< 1 MIN. LESING

Novian gruppen har sluttet seg til EnergyTech Digital gruppen. Dette initiativet, som forener Litauiske selskaper og organisasjoner, vil fremme bredere bruk av digitale teknologier i energisektoren.

Dette prosjektet samler forskere, energi- og IT-selskaper for å utforske mulighetene til AI, IT-teknologier og åpne datateknologier og behovene til energisektoren, og identifisere områder med størst potensial. Prosjektet er co-organisert av den litauiske digitalteknologiforeningen «Infobalt» og EPSO-G, en gruppe energiselskaper.

I tillegg til ulike nasjonale energi- og IT-selskaper, inkluderer gruppens medlemmer Kaunas teknologiske universitet, Vilnius Gediminas tekniske universitet og fakultetet for matematikk og informatikk ved universitetet i Vilnius. Intelligent Energy Lab»er også en partner. Energidepartementet i Republikken Litauen deltar som æresmedlem.

«Dagens energisektor er uatskillelig fra innovasjon, uten hvilken forventningene til effektivitet og bærekraft ikke kan oppfylles. Vi tror at samarbeid i dette prosjektet kan være gunstig for energisektoren og gi en vekstmulighet for selskapene som er involvert i prosjektet», sier Rokas Ralys, leder for digital transformasjon og innovasjon i Novian.

Elsis PRO et selskap for utvikling av informasjonssystemer og programvare – som sluttet seg til Novian gruppen i 2021- har bidratt til slike prosjekter i energisektoren som implementering av informasjonssystemer for innsamling av data fra gassmålerenheter i Amber Grids gassoverføringssystem og eksterne kontroll av teknologiske prosesser, utvikling og implementering av programvare og en modell for å sikre sikkerheten og integriteten til rørledninger.

Novian gruppens selskaper opererer innen tre hovedområder IT-infrastruktur, programvaretjenester og digitalisering, og implementerer prosjekter som spenner fra jevn daglig drift av IT-drift, til programmering – utvikling av by- eller landsdekkende informasjonssystemer- og digitaliseringsløsninger.

Mer om prosjektet.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss