Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Novians inntekter økte med 28 % i 2022 til 33 millioner euro

Nyheter
2023 / 06 / 05
3 MIN. LESING

IT-konsernet Novian hadde en samlet omsetning på 33 millioner euro i 2022, noe som tilsvarer en økning på 27,9 prosent sammenlignet med året før. Konsernets EBITDA for rapporteringsperioden var på 1,5 millioner euro, et fall på 11,8 % fra forrige periode. Driftsresultatet endte på 0,5 millioner euro, en nedgang på 39,9 prosent.

76 % av Novian-gruppens omsetning, eller 25 millioner euro, kom fra virksomhet i Litauen. Dette var en økning på 39,4 prosent fra året før. Inntektene i utlandet var på 7,9 millioner euro, en vekst på 1,4 %. Selskapet hadde aktiviteter i 36 land i 2022.

Inntektene på strategiske områder vokste

«Vi tar sikte på å styrke vår forretningsposisjon, spesielt ved å fokusere på Novians satsningsområder, som programmering, digitisering, høyytelsesløsninger og skytjenester. I fjor jobbet vi målrettet med alle disse områdene, så vi er glade for at inntektene økte på samtlige felter», sier Evaldas Rėkus, administrerende direktør i Novian.

Sammenligner vi 2022-resultatene med 2021, ser vi at konsernselskapenes inntekter økte med 15 prosent til 8,2 millioner euro fra programmering, med 27 % til 1,5 millioner euro fra digitisering og med 3,5 prosent til 1,3 millioner euro fra plattformer for databehandling med høyytelsesløsninger (HPC) og skytjenester. Inntektene fra faste tjenester holdt seg på et uforandret nivå, det vil si rundt 5 millioner euro.

Fra modernisering av nasjonale systemer i Litauen til HPC i Afrika

«Innenfor programmering er vi involvert i digitalisering av offentlig sektor i Litauen. Vi bidrar til modernisering av nasjonale informasjonssystemer og jobber med blant annet skatt og offentlige registre», opplyser Rėkus. Han forteller videre at Novian også fokuserer sterkt på innovasjon. Konsernet fortsetter utviklingen av en datautvekslingsplattform for nano-satellittsvermer for romindustrien, og er involvert i etableringen av et nasjonalt økosystem for gjenkjenning og analyse av informasjonspåvirkning.

IT-vedlikehold spiller en viktig rolle innenfor konsernets tilbud av faste tjenester, og det har det siste året vært betydelig fokus på digitale transformasjonsprosjekter. «En viktig del av vår virksomhet handler om rådgivning opp mot digitale transformasjonsprosjekter. Siden i fjor har vi levert tjenester innen konvertering av applikasjoner for mikrotjenestebasert arkitektur til Bank of Lithuania, og vi har oppdatert infrastrukturen til sentralbanken i Rwanda,» forteller Gytis Umantas, som leder selskapene Novian Technologies og Novian Eesti.

Det siste året har ellers vært preget av fokus på feltet digitisering av arkiver. «For å møte markedets behov for digitalisering av arkiver hos bedrifter og biblioteker, åpnet vi i fjor et nytt digitiseringssenter i Estland,» informerer Umantas. Et annet av konsernets selskaper, Zissor, har i år kunnet presentere store oppdateringer av sitt system for overvåking av media, inkludert muligheten til å «trekke ut» tekster fra PDF-filer og automatisk kategorisering av artikler ved hjelp av kunstig intelligens. Zissors programvare for arkivdigitisering er videre supplert med muligheten til å digitisere bøker.

Ser vi på feltet høyytelsesløsninger og skytjenester, var distribusjon av HPC-reservoarer for klimaendringer og værvarsling i afrikanske land blant konsernets største prosjekter i 2022. Prosjektet, implementert av Novian Technologies, vil la 16 land som tilhører Southern African Development Community (SADC) utarbeide værmeldinger raskere og mer nøyaktig, modellere klimaendringer og forberede seg bedre på utfordringer knyttet til klimaendring.

Om Novian Group

Ved utgangen av 2022 besto Novian Group av Novian Technologies i Litauen, Novian Eesti i Estland og Andmevara SRL i Moldova, programmeringsselskapene Novian Systems og Elsis Pro i Litauen, Andmevara AS i Estland samt Zissor i Norge. I beregningen av Novian Groups resultater i 2022 er de reviderte resultatene fra selskapene Novian Technologies, Novian Systems, Elsis PRO og Zissor medregnet, samt de ureviderte resultatene fra de andre selskapene i gruppen.

I april 2023 ble Norway Registers Development Rwanda Ltd., et selskap basert i Rwanda, en del av Novian-gruppen.

Novian Group eies av INVL Technology, et investeringsselskap innen IT-sektoren.

Presentasjon: «Novian» resultater 2022 (på engelsk)

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss