Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Novians inntekter vokste med 25,5 % til 14,5 millioner euro

Nyheter
2022 / 09 / 12
4 MIN. LESING

Novian – programvare- og IT-infrastrukturtjenester gruppen hadde en samlet omsetning på 14,5 millioner euro i første halvår i år, det er 25,5 % mer enn i samme periode i fjor. Gruppens EBITDA i rapporteringsperioden var  0,16 millioner euro og falt med 81,7 %. Det utgjør et driftsunderskudd på 0,34 millioner euro, mot et driftsresultat på  0,46 millioner euro i samme periode i fjor.

I løpet av de første 6 månedene av 2022 tjente selskapene i Novian gruppen 11 millioner euro av inntektene, eller 76 %, i Litauen; beløpet er 58,5 % større enn i samme periode i 2021. Inntektene i utlandet var EUR 3,5 millioner, 24,3 % mindre enn året før. Selskapene hadde aktiviteter i totalt 32 land, mot 34 land i fjor.

«På det litauiske markedet fortsetter vi programvareutvikling på nasjonale systemer, og det er et økt behov for IT-utstyr. I andre land jobber vi innen rom-, luftfart og forsvar og starter stadig nye prosjekter. Prosjekter som de siste årene har gått langsommere på grunn av pandemien, forventer vi at vil gå tilbake til tidligere tempo. Vi spiller også en aktiv rolle i utrullingen av høyytelsedatabehandling – HPC – løsninger,» sier Novian CEO, Evaldas Rėkus.

De økonomiske resultatene for rapporteringsperioden var påvirket av høyere lønnskostnader for IT-fagfolk i nyere tid, og nye kontrakter har derfor tatt hensyn til arbeidsmarkedets endringer. «Vi tror at disse endringene og grunnarbeidet gjort i utenlandske markeder, vil ha en positiv innvirkning på resultatene», sa Rėkus. Novians selskaper har også investert i nye prosjekter, som for eksempel gruppens digitiseringssenter som har begynt å operere i Estland.

HPC klynger blir distribuert i Sør-Afrika og Bangladesh

Novians selskaper innen teknologiområdet hadde 10,5 millioner euro i omsetning i første halvår av 2022, eller 39,9 % mer enn i første halvår i fjor. Selskapenes driftsresultat falt 56,4 % til 0,2 millioner euro. Gruppeselskapene som jobber innen teknologiområdet er Novian Technologies i Litauen, Novian Eesti i Estland (var «Andmevara Services» frem til juni i år), og Andmevara SRL i Moldova.

«Inntektsveksten skyldtes stabil drift i Litauen, hvor vi fornyet betydelige kontrakter med store kjøpesentre og er engasjert i offentlige prosjekter. Gjenoppretting i afrikanske og asiatiske markeder, der vi aktivt promoterer tjenestene våre og har startet nye HPC-prosjekter, gjør oss optimistiske med tanke på forretningsvekst», sier Gytis Umantas, CEO for Novian Technologies og Novian Eesti.

Han bemerket at HPC-løsninger er svært relevante for klimaendrings relaterte prosjekter, siden de muliggjør intensiv behandling av store mender data, raskere og mer nøyaktige beregninger og tilfører både bredde og dybde i analyse av dataene. «Vår unike erfaring på dette området er med å implementere slike prosjekter ikke bare i Litauen, men også i over et dusin fremmede land», sa CEO.

For tiden distribuerer Novian Technologies en HPC-klynge ved Botswanas meteorologiske senter for bruk i modellering av klimaendringer og værvarsling. Som en del av prosjektet, vil HPC-klynger også bli distribuert i 17 andre land i Det sørlige afrikanske utviklingsfellesskapet (SADC). Selskapet vil også installere HPC-klynger for Bangladesh Meteorologisk avdeling for å hjelpe modellering av klimaendringer og værvarsling.

Ifølge Umantas driver digitisering et behov for organisasjoner til å mobilisere data mer aktivt, en prosess som ofte uunngåelig krever digitalisering og segmentering av dokumenter. Dette er tjenester det nye digitiseringssenteret i Estland skal tilby. Senterets fem ulike typer skannere gjør det mulig å digitisere ikke bare arkivene til biblioteker og publikasjoner, men også enkelte matrikkeldokumenter.

Nasjonale, rom- og forsvarsprosjekter fortsettes

Programvareselskapene Novian Systems, Elsis PRO og Andmevara hadde 3,6 millioner euro i omsetning i første halvår i år, eller 0,6 % mer enn i samme periode i 2021. Disse selskapene hadde et driftsunderskudd på EUR 0,4 millioner; i første halvår i fjor hadde de et driftsresultat på 0,04 millioner euro.

«Vi fortsetter arbeidet med store og pågående prosjekter, som inkluderer utviklingen av Litauens nye nasjonale informasjonssystem for offentlige anskaffelser, kjent som «Saulė», utviklingen av et informasjonssystem for å muliggjøre utveksling av e-resepter og e-dokumenter om utlevering legemidler mellom Litauen og andre EU-land, og jobbe med landets integrerte skatteinformasjonssystem», sa Evaldas Rėkus, CEO i Novian Systems og styremedlem i Elsis PRO.

Elsis PRO er fortsatt aktiv innen forsvar, rom- og luftfart. Selskapet deltar i prosjekter under Europeisk forsvarsindustri utviklings program (EDIDP eng. European Defence Industrial Development Program). Gjennom et prosjekt fra Den europeiske romfartsorganisasjonen utvikler de nanosatellitt kommunikasjons programvaren «Galaxy». Innen luftfart har de utviklet programvaren «SHIFT» –  som planlegger arbeidet flygeledere og jobber aktivt med det potensielle markedet.

Zissor har digitisert publikasjoner

Det norske selskapet Zissor, en leverandør av medieovervåkings programvare og digitiseringstjenester, hadde i første halvår i år en omsetning på 0,4 millioner euro, 14 % mindre enn året før. Zissor hadde et driftsunderskudd på EUR 0,03 millioner i første halvår; i samme periode i fjor hadde den et driftsresultat på 0,1 millioner euro.

Zissor har fokusert på å utvide markedet for digitiseringstjenester i de nordiske landene, spesielt Finland. Selskapet introduserte også en PDF-til-XML-konverteringstjeneste i Norden og Europa. Zissor Media System programvaren er forbedret med en ny AI-modul for kategorisering av artikler og en ny PDF-tekst- og bildeekstraheringsmodul.

Et av de største prosjektene som ble gjennomført i vår, er digitiseringen av den finske avisen Iltalehti’s arkiv fra 1980-2013 og Hordaland Folkeblad’s arkiv fra 1873-2005. Disse prosjektene inkluderer skanning, optisk tegngjenkjenning (OCR), artikkelsegmentering og oppretting av metadata.

Novian-gruppen opererer i tre forretningsområder. Novian Technologies i Litauen, Novian Eesti OU i Estland og Andmevara SRL i Moldova, jobber innen teknologiområdet. Novian Systems og Elsis PRO i Litauen og Andmevara AS i Estland jobber innen programvaretjenester. Zissor, det norske selskapet, jobber innen medieovervåking og digitisering. Novian gruppen eies av INVL Technology, et selskap som investerer i IT-virksomheter.

Presentasjon: Novian-gruppens resultater for 1. halvår 2022 (på engelsk).

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss