Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Selskap eid av INVL Technology kjøper opp norske Zissor

Nyheter
2019 / 04 / 10
2 MIN. LESING

INVL Technology, et selskap som investerer i IT-virksomhet, har kjøpt opp det norske selskapet Zissor, som tilbyr programvare og tjenester innen medieovervåknings- og digitisering, for 5,918 millioner kroner (620,000 euro). Transaksjonen ble fullført 10. april i år gjennom selskapet Novian, eid av INVL Technology. Etter transaksjonen eier Novian 100 prosent av andelene i Zissor.

“Handelen styrker Novian-gruppens posisjon i de skandinaviske markedene og medfører også synergier med andre selskaper i INVL Technology-gruppen, spesielt Estlands Andmevara, en av de ledende tilbyderne av digitiseringstjenester i Estland og Moldova,” sier Kazimieras Tonkūnas, INVL Technologys administrerende partner.

INVL Technology har annonsert at Novian i 2019-2020 vil konsolidere selskaper innen IT-tjenester og programvare. Det vil gi dem samlet kraft for ekspansjon i den nordiske regionen og høyne verdien av deres virksomhet.

“Zissor er et modent selskap med en sterk produktportefølje og eksepsjonell kompetanse som vil utvide Novian-gruppens evne til å gjennomføre komplekse prosjekter innen digitisering av media, domstol- og arkiv informasjon, samt tilrettelegging av tilgang til digitale tjenester. I tillegg vil vi samarbeide om moderniseringen av organisasjonsregistre og i nasjonale digitale transformasjonsprosjekter, hvor selskapene i Novian-gruppen jobber sammen med andre INVL Technology-virksomheter,” sier Giedrius Cvilikas, CEO i Novian.

Zissor AS, etablert i år 2000, har sitt hovedkontor i Drammen. Selskapet, som opererer på internasjonalt nivå, tilbyr tjenester til kunder som jobber innen medieovervåkning og digitisering. Zissor vil fortsatt bli ledet av Ove Dirdal.

“Ved å slutte oss til selskapene i INVL Technology går vi inn i en ny epoke. Vi tror at denne endringen vil styrke selskapet vårt og gjøre det mulig for oss å fokusere enda mer på vårt mål om å tilby markedet de beste funksjonelle og tekniske løsningene. For våre kunder i medieovervåkningsindustrien vil dette bety raskere utrulling av nye teknologier og ny funksjonalitet i vårt avanserte Zissor Media System. Samtidig vil denne handelen også åpne for nye digitiseringskonsepter og nye markeder for våre digitiseringstjenester,” sier Zissor CEO Ove Dirdal.

Styret i Zissor vil bestå av Kazimieras Tonkūnas, Giedrius Cvilikas og Elena Vengrienė, CEO i det INVL Technology-eide selskapet Algoritmu Sistemos.

I 2018 hadde Zissor en omsetning på 6,4 millioner kroner (670,000 euro) på det norske, svenske, britiske, tyske, greske og andre markeder. Selskapets kunder er blant annet overvåkningsselskaper, nasjonale arkiver og biblioteker, og også avisutgivere. Zissor mottar 70 prosent av sin årlige omsetning fra faste kunder.

INVL Technologys virksomheter opererer innen tre områder: forbedring av forretningsklima og e-forvaltning, IT-tjenester og programvare, samt cybersikkerhet. Før oppkjøpsavtalen eide Novian, som jobber innen IT-tjenester og programvare, selskapene BAIP og Acena. Selskapene Algoritmu Sistemos og Andmevara jobber også innen det samme området.

Tidligere har INVL Technology investert i det norske selskapet Norway Registers Development AS med et datterselskap i Litauen samt i norske NRD Companies AS med datterselskapene NRD Systems UAB og Etronika UAB i Litauen, Norway Registers Development East Africa Ltd i Tanzania, Norway Registers Development Rwanda Ltd i Rwanda og NRD Bangladesh Ltd i Bangladesh, og det tilknyttede selskapet Infobank Uganda Ltd i Uganda. INVL Technologys virksomhetsportefølje inkluderer også Novian UAB med datterselskapene BAIP UAB og Acena UAB samt NRD CS UAB og Algoritmu Sistemos UAB, alle i Litauen, og Estlands Andmevara AS og Andmevara Services OU med datterselskapet Andmevara SRL i Moldova.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss