Kritisk IT-infrastruktur som managed services

Novian Technologies sikrer at kundens IT-infrastruktur brukes på en sikker og effektiv måte gjennom opprettelse, utvikling og forvaltning av kritisk IT-infrastruktur.

Mer

Tomas Vitkus blir leder for Noviangruppen

Nyheter
2023 / 10 / 09
2 MIN. LESING

Tomas Vitkus er fra 10. oktober leder for Novian-gruppen. Den nye lederen, med mer enn 20 års IT-erfaring, blir også daglig direktør for Novian Systems, gruppens programmeringsselskap. Han overtok stillingen etter Evaldas Rėkus, som vil fortsette sin karriere utenfor Novian-gruppen.

Novian-gruppen består av sju selskaper i Baltikum, Norge, Moldova og Rwanda, og har over 250 ansatte.

«Jeg ser på Novian-gruppen som en IT-aktør med stort potensiale i  litauiske og utenlandske markeder, og jeg er sikker på at vårterfarne team i fellesskap vil lykkes i å nå vårt hovedmål – å få virksomheten til å vokse i et dynamisk og utfordrende IT-marked», sier Tomas Vitkus, den nye lederen for Novian-gruppen.

I løpet av sin karriere, har Vitkus hatt ulike leder- og salgsrelaterte stillinger i litauiske og internasjonale IT-selskaper, og han har vært aktivt involvert i aktiviteter for den litauiske sektorforeningen for digital teknologi «Infobalt», som president og styremedlem.

Han sier at en av hovedoppgavene vil være å skape vekst for gruppens programmeringsvirksomhet. Novians ekspertise på dette området dekker et bredt spekter av digitaliseringsprosjekter, inkludert erfaring med utvikling av systemer for skatteforvaltning i Litauen og utenfor Litauen, arbeid innen romfart-, luftfart- og forsvarssektorer. «Mye oppmerksomhet vil også bli til å skape innovasjon og til programvareutviking for et bredt spekter av sektorer – fra kommuner og avfallshåndtering til luftfart og romfart», sier Vitkus.

Novian-gruppens samlede omsetning i 2022 utgjorde 33 millioner Euro og økte med 27,9 % sammenlignet med året før. Gruppens EBITDA for perioden var 1,5 millioner Euro, en nedgang på 11,8 %. Driftsresultatet utgjorde 0,5 millioner Euro, en nedgang på 39,9 % i sammenlignbar periode.

I fjor genererte Noviangruppens bedrifter 25 millioner Euro eller 76 % av omsetningen i Litauen, en økning på 39,4 % sammenlignet med 2021. Omsetningen i utlandet utgjorde 7,9 millioner Euro, en økning på 1,4 %. I fjor opererte gruppen i 36 land.

Novian-gruppen består av Novian Technologies, Novian Systems og Elsis PRO i Litauen, Novian Eesti i Estland, Andmevara i Moldova, Zissor i Norge og Norway Registers Development Rwanda i Rwanda. Novian-gruppen eies av INVL Technology, et investeringsselskap innen informasjonsteknologi.

Effektive IT-løsninger og tjenester

Teknologi for dine formål

Kontakt oss